“El col·lectiu amb discapacitat ha de poder tenir accés al món laboral sense entrebancs”

Yolanda Triguero | Responsable de les Unitats de Suport del Grupo Sifu

Els centres especials de treball (CET), com ho és el Grupo Sifu, s’encarreguen d’oferir un treball de qualitat i remunerat a persones amb difícil inserció al mercat laboral. Aquests centres, que han de tenir una plantilla laboral amb almenys el 70% de les persones amb discapacitat, ajuden a adquirir les habilitats i la formació professional d'aquest col·lectiu. La Yolanda Triguero és treballadora social i des de fa 8 anys treballa al departament de les Unitats de Suport a l'Ajustament Personal i Social del Grupo Sifu.

El Social.cat l'ha entrevistat en el marc del col·loqui 'La integració laboral de les persones amb discapacitat: un horitzó llunyà?', que vam organitzar el passat 23 de febrer a Granollers, juntament amb la UGranollers i amb la col·laboració del Grupo Sifu.

Què és el Grupo Sifu?

Som un conjunt de Centres Especials de Treball amb representació a tot l’Estat espanyol. Actualment tenim 4.300 treballadors, el 87% dels quals tenen algun tipus de discapacitat, i proporcionem serveis de qualitat a 1.600 clients. Portem més de 20 anys treballant per la inserció social i laboral de persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional (física, sensorial, intel·lectual i/o malaltia mental). A Catalunya tenim 5 oficines ubicades a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i el Vallès.

Vetlleu especialment per algun col·lectiu en concret?

Al Grupo Sifu vetllem sobretot pel col·lectiu que anomenem USAPS. Són persones amb discapacitat reconeguda per malaltia mental, discapacitat intel·lectual, paràlisis cerebral o qualsevol altre tipus de discapacitat igual o superior al 65%. Aquest col·lectiu presenta majors dificultats d’inserció i per tant major necessitat de suport. Un dels principals objectius de Sifu és augmentar la contractació d’aquests perfils. En els últims anys hem passat d’un 15% a un 25% de la plantilla total nacional amb aquestes característiques.

Reben algun tipus de suport les persones amb discapacitat integrades?

Sí. Tenim unitats de suport, ens hi referim com a UAP. Són equips de professionals multidisciplinars que proporcionen el suport adequat a cada persona, en funció de la seva discapacitat i el seu grau d’autonomia, amb la finalitat d’aconseguir una òptima integració social i laboral dels treballadors del grup. A través del programa d’ajustos personals i socials del Grupo Sifu, planifiquem també activitats d’oci i temps lliure. Per exemple, convidem al treballador i a un acompanyant a un espectacle o un partit de futbol perquè puguin gaudir junts d’una activitat. A banda d’això, el mateix programa ofereix a aquest col·lectiu amb especials dificultats ajudes econòmiques per a tractament psicològic i per adquirir material que pugui contribuir a la integració social com ara un audiòfon, ortopèdia, etc.

Com arriben les persones amb discapacitat al Centre Especial de Treball?

A través de diferents vies. D’una banda, a través de les fonts de reclutament, és a dir, entitats socials que treballen per millorar la inserció laboral de persones amb discapacitat i ens deriven els candidats més adients en funció del lloc a cobrir. Per altra banda, a través de la borsa de treball del Grupo Sifu, on la pròpia persona que busca feina pot enviar-nos el seu CV, les seves preferències de feina, la seva disponibilitat, etc. Per últim, també rebem derivacions dels serveis públics, com ara del Servei d’Ocupació de Catalunya o el Centre d’Atenció a la Discapacitat (CAD). També, de vegades, a través d’altres treballadors del Grupo Sifu.

Quins criteris seguiu a l’hora de derivar la persona a una empresa?

Per decidir això és necessari un equip multidisciplinar i tenir en compte dos aspectes. D’una banda, saber quina vacant necessita cobrir l’empresa client. Aquesta feina la realitza el departament comercial. I de l’altra, el departament de selecció, que són experts en la matèria i psicòlegs, fan un procés de selecció en funció de les necessitats i la discapacitat adequada a cada centre. És necessari avaluar no únicament el grau, sinó també el tipus de discapacitat.

Amb quines empreses col·laboreu?

En aquests moments tenim més de 539 clients en el territori català, tant de l'àmbit públic com privat, provinents de diversos sectors: aeroportuari, farmacèutic, educatiu, sanitari, industrial, hoteler, oficines i dependències o grans superfícies, entre d’altres. Per les peculiaritats pròpies de la nostra activitat, aquesta es desenvolupa “a domicili en les instal·lacions del client”. Internalitzem serveis de neteja, manteniment integral d'espais verds i una àmplia gamma de serveis.

Un cop la persona amb discapacitat ja ha arribat a l’empresa quin seguiment en feu?

El seguiment de la persona el realitza un equip multidisciplinar, format per un àrea operativa, que realitza les tasques de supervisions i acompanyament de la feina pròpiament, i una altre àrea que és la social i de recursos humans, que ofereix un suport des d’una perspectiva global. Des de les Unitats de Suport, els treballadors socials hi tenim contacte durant tota la relació laboral, a través d’un suport individualitzat. Això vol dir que en funció de les necessitats de suport que presenti la persona la veurem amb major o menor freqüència i intervindrem en més o menys àmbits d’actuació. Però com a norma general, donem suport en el procés inicial i les veiem com a mínim dos cops a l’any. També fem una entrevista de sortida, quan finalitza un contracte, per conèixer l’opinió de la persona. A més, quan apareix un conflicte i el supervisor ens n’informa, ens trobem amb el treballador per solucionar el problema. Tots tenen el nostre contacte i poden parlar amb nosaltres sempre que ho necessitin, per telèfon, correu electrònic o Whatsapp.

Per què són importants els CET?

Considero que els Centres Especials de Treball constitueixen un canal per oferir oportunitats laborals a persones que tenen capacitats diferents però que, si tenen la possibilitat, la formació, la capacitació i el suport adient, poden desenvolupar una feina molt productiva. El CET és un procés inicial, i un cop assumits o recuperats els hàbits laborals, les habilitats socials, la formació i l’experiència en una àrea laboral, la persona amb discapacitat que té un cert nivell d’autonomia pot introduir-se en l’empresa ordinària. En el cas de les persones amb un menor nivell d’autonomia, però que amb algun tipus de suport poden treballar, també es important que se’ls pugui oferir una ocupació laboral.

Estem avançant cap aquesta direcció?

Com a societat hem avançat molt en aquesta matèria, però encara queda molt per fer. Cal continuar sensibilitzant les empreses respecte les capacitats de les persones amb diversitat funcional. Seguir apostant per les empreses amb valor social i que segueixen un model de Responsabilitat Social Corporativa. També cal invertir en formació per les persones amb discapacitat i crear i mantenir serveis d’atenció perquè aquest col·lectiu pugui tenir accés al món laboral sense entrebancs ni barreres socials.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article