#1: Discapacitat i mercat laboral (Socialitzant)

L'ocupació és un instrument clau per al desenvolupament i la realització personal. Gràcies a l'activitat laboral, les persones se senten implicades en la societat i poden aportar-hi un valor. En el cas de les persones amb discapacitat, aquest accés és especialment difícil.