#15: Sensellarisme i ‘housing first’ (Socialitzant BCN)

Terrassa, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet han realitzat recomptes de persones sense llar aquesta setmana. Girona, Tarragona, Lleida, Mataró i Reus ja n’havien dut a terme en anys anteriors. Malgrat que no totes les dades són actualitzades, es pot confirmar que almenys 1.301 persones dormen al carrer en aquests deu municipis.