#20: Com acollim la diversitat familiar?

A Catalunya hi viuen diferents tipus de famílies però les dades oficials només contemplen les famílies monoparentals, les nombroses i les extenses. Els canvis experimentats observats en els diferents censos de població assenyalen que canvien les estructures familiars. Malgrat tot, la nova diversitat queda a l’ombra. Com l’acollim? Diferents testimonis ens expliquen com viuen i què fan per tirar endavant les seves respectives famílies. Monogràfic de Mar Barberà Heras