Els integradors socials juguen un paper clau en la prevenció de la violència de gènere

Campanyes de sensibilització i tallers per a escoles i empreses són algunes de les mesures que duen a terme aquests especialistes


Ajudar les víctimes quan la violència ja s'ha produït resulta indispensable, però també és necessari impulsar mesures encaminades a transformar la societat per prevenir la violència de gènere. I aquesta tasca recau sobretot en la figura del tècnic o tècnica d'Integració Social.

María Nicanora Delgado Baena, directora del cicle d'FP d'Integració Social en línia de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC, explica que el seu treball “se centra en la prevenció de la violència de gènere mitjançant campanyes de sensibilització i educatives”.

Les actuacions de sensibilització es tradueixen en campanyes informatives, i les educatives es concreten en tallers per a escolars, membres d'associacions i treballadors d'empreses. En aquests espais es treballa la igualtat, els estereotips de gènere, les relacions saludables i la detecció de situacions de violència de gènere.

Els professionals de la integració social adapten en tot moment la informació a les edats del públic, en ocasions infants, i en altres professionals de l'àmbit de la salut i la seguretat –com ara policies– que treballen amb dones. “Per a nosaltres el més important és treballar la prevenció de manera transversal”, destaca Delgado.

En el cas dels escolars, les actuacions de prevenció són “clau”, afirma l'especialista. “L'escola ha de treballar sobre un model coeducatiu, en el qual s'eduqui nens i nenes per igual. Una educació en la qual cada persona, independentment del gènere, es pugui desenvolupar i aprendre en igualtat de condicions”, diu Delgado.

La coeducació planteja un model educatiu que trenca amb la idea que s'espera de cada alumne sols per una qüestió biològica. Segons la Viquipèdia, coeducació significa que no s'estableixin “relacions de domini que supeditin un sexe a un altre, sinó incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per educar en la igualtat des de la diferència”.

A més de tot aquest treball preventiu, els integradors socials també actuen en dos nivells més sobre el col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere: la identificació precoç de la situació i el tractament i la rehabilitació de les víctimes, evitant-ne la progressió, l'agreujament o la reaparició i intentant millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

Com acompanyen les víctimes de violència de gènere?

Una vegada fet el diagnòstic de la situació personal i familiar de la víctima per part dels serveis jurídics, psicològics i de treball social, s'elabora un pla d'intervenció en el qual participen els tècnics d'integració social. “Acompanyem les víctimes en l'àrea laboral per mitjà d'un procés d'inserció laboral, en l'àrea personal per mitjà del treball de l'autoestima i les habilitats personals, i en l'àrea relacional i comunitària, posant l'accent en les relacions interpersonals i en la integració en l'entorn social, ja que durant el període en què han patit violència són excloses del seu entorn“, explica la professora d'FP de Jesuïtes Educació i la UOC.

Per a Delgado, convé començar plantejant a aquestes dones projectes i objectius fàcilment assolibles, “ja que la intervenció és més eficaç si es comença amb èxits que no amb fracassos”. “No s'ha de perdre de vista que les dones no només han d'intervenir en la definició de la seva situació i en el procés de canvi, sinó que també han d'assimilar-los per sentir-se capacitades per a reorganitzar la seva vida”, explica l'experta. “L'acompanyament respectant els seus ritmes i necessitats és molt important perquè la recuperació sigui positiva”, conclou l'especialista.

Les dones víctimes de violència de gènere no són l'únic col·lectiu amb què treballen els integradors socials. Persones migrants, amb diversitat funcional, sense llar o amb problemes de salut mental són uns altres dels grups vulnerables als quals ajuden.

El cicle superior d'FP més sol·licitat a Catalunya és el d'Integració Social

Actualment, hi ha moltes persones que en situacions de vulnerabilitat i exclusió social, però des de les administracions “s'inverteixen diners en plans, programes i projectes enfocats a la prevenció i la intervenció”, afirma Delgado. Per això –continua– les figures com els tècnics d'integració social, per la seva formació, són contractats en serveis de prevenció i atenció a víctimes de violència de gènere.

En aquest curs acadèmic, el cicle superior d'FP més sol·licitat a Catalunya és el d'Integració Social, segons dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Un dels centres que ofereix aquesta formació en format en línia és Jesuïtes Educació juntament amb la UOC: és el cicle d'FP d'Integració Social en línia.

Aquesta formació capacita els estudiants a programar, analitzar, implantar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al personal professional.

Segons l'Informe del Mercat de Treball Estatal 2018, amb dades referents al 2017, més del 15% dels contractes s'han fet a persones que han estudiat alguna especialitat d'FP. Concretament, un 8,13% ha cursat un grau mitjà, és a dir, 1.748.790 persones i un 7,16% un grau superior, és a dir, 1.540.215 persones.

En el curs 2017-2018, la formació professional a l’Estat espanya va aconseguir la xifra més alta de matriculacions, arribant a 810.621 matrícules, segons dades del Ministeri d'Educació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article