Només el 12% dels mestres de primària creu que la seva professió està ben valorada

Una enquesta mundial recull les opinions i sensacions del professorat


La immensa majoria del professorat català creu que la seva professió no està prou ben valorada per la ciutadania. Només un 12% dels mestres de primària es consideren prou valorats, percentatge que puja al 16% en el cas dels professors de secundària. A l'Estat, els percentatges són del 12% i el 14%, respectivament, mentre que la mitjana de la Unió Europea pels professors de secundària és del 18% i la de l'OCDE és del 26%.

No obstant això, el percentatge de docents que es penedeixen d'haver triat aquesta professió és d'entre el 2% i el 4%, per sota del 9% de la UE i l'OCDE. De fet, entre el 86% i el 97% dels mestres i professors diuen que gaudeixen de la professió, recomanarien el centre on treballen i estan satisfets amb la feina que hi fan. Entre el 18% i el 21% voldrien canviar d'escola.

Són algunes de les principals conclusions fetes públiques aquest dimecres de l'estudi TALIS (Enquesta Internacional d'Ensenyament i Aprenentatge, en les sigles en anglès), que s'ha fet a docents de 31 països de l'OCDE, inclosos 23 de la UE, i del qual hi ha dades desglossades per Catalunya i algunes altres comunitats autònomes.

Pel 79% dels mestres de primària aquesta era la seva primera opció professional, igual que a la resta de l'estat. En el cas de secundària, era la primera opció del 60% dels professors, una mica per sota de l'Estat, UE i OCDE.

Sobre els motius personals per escollir aquesta professió, entre el 26% i el 35% dels mestres de primària la van escollir per l'estabilitat professional, els ingressos assegurats i l'horari, per sota de la mitjana espanyola, situada al 50%. A secundària, aquests mateixos motius són citats per entre el 38 i el 59% dels professors, que destaquen sobretot els horaris. A l'Estat, la UE i l'OCDE, aquests aspectes són destacats per entre el 58% i el 71% dels enquestats.

Els motius socials per triar la professió són el desenvolupament dels alumnes, ajudar els més desfavorits i contribuir a la societat. En el cas de primària, són els motius del 80 al 92% dels enquestats, una mica per sota d'Espanya. A secundària, aquests motius són citats per entre el 66% i el 84% dels professors, una mica per sota d'Espanya, la UE i l'OCDE.

Mantenir l’ordre a l’aula

Els mestres reconeixen que perden un 18% del temps de classe a mantenir l'ordre, igual que a Espanya, mentre que els professors de secundària hi dediquen un 16% del temps, una mica per sobre de la UE i l'OCDE. No obstant, els mestres i professors es consideren entre un 75 i 92% eficaços per controlar el mal comportament, fer complir les normes i calmar els alumnes sorollosos o que molesten, proporció similar a la resta d'Espanya i una mica per sota de l'eficàcia dels professors de la UE i l'OCDE.

Pel que fa als incidents a primària i secundària, Catalunya està per sobre la mitjana espanyola en vandalisme, robatoris, actes d'intimidació, assetjament, insults i danys físics entre alumnes i insults al professorat, tot i que ho constaten menys del 10% dels enquestats. Un 5,5% també han tingut coneixement de contactes d'internet indesitjats, per sobre de la mitjana espanyola i europea, del 2% i 3,5%.

14 alumnes de mitjana a la primària

Les ràtios d'estudiants per cada mestre de primària és de 14, 13 a la resta d'Espanya. A secundària és un professor per 12 alumnes, igual que la mitjana estatal, europea i de l'OCDE. Justament, algunes de les mancances que troben a faltar els docents són el personal de suport, ja que només hi ha un professional d'aquest àmbit per cada 14 mestres de Primària, mentre que a la resta de l'Estat és d'un a 11. A secundària, hi ha un professional de suport per cada 27 professors, per sobre d'Espanya, amb un per cada 20, per 16 a la UE o per 12 a l'OCDE.

De fet, el 18% dels enquestats de primària diu que falten professors per a alumnes amb necessitats especials i el 47% troba a faltar personal de suport per sota la mitjana espanyola. El 23% creu que falten espais o espais adequats, davant del 16% que opina el mateix a la resta de l'Estat. A secundària, el 28% creu que falten professors per a alumnes especials, i el 70% diu que falta personal de suport i un altre 26% opina que falten mestres especialitzats en entorns multiculturals o plurilingües.

Les mestres, infrarepresentades a les direccions

L'enquesta també fa un perfil del professorat. A educació primària, hi ha més d'un 80% de professores dones i un 70% de directores dones, per sobre la mitjana espanyola. A secundària, hi ha més d'un 60% de professores dones, més que la mitjana de l'enquesta, i quasi un 60% de directores dones, igual que Espanya però per sota de la UE i l'OCDE. En conclusió, les dones estan infrarepresentades als càrrecs directius.

La mitjana d'edat a Primària és de 42 anys pels docents i quasi 50 pels directors, igual que a Espanya. La mitjana d'anys d'experiència és de 14 anys pels docents, mentre els directors tenen vuit anys d'experiència com a tals i 24 com a mestres.

A secundària, la mitjana d'edat és de 44 anys pels docents i 51 pels directors, igual o una mica per sota de la resta de l'estat, UE i OCDE, i la mitjana d'experiència és de 15 anys. Els directors de Secundària tenen vuit anys d'experiència dirigint i 26 ensenyant. Totes són xifres relativament similars a la resta d'Espanya, Europa i el món desenvolupat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article