S'aprova el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012

El pla interdepertamental vol continuar reforçant les polítiques d'integració, igualtat i cohesió social


El passat 16 de desembre hi va haver l'acord de Govern 232/2009, de 16 de desembre, el qual aprovava el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012. La Generalitat de Catalunya, des de fa quinze anys, engega els plans interdepertamentals d'immigració adreçats a la població estrangera. Els plans responen a les competències que tenen la Generalitat i el Govern pel que fa a la integració de les persones de nacionalitat estrangera. El nou pla es centra en tres eixos estratègics: la gestió dels fluxos i l'accés al treball, l'adaptació dels serveis públics i el foment de la integració en una cultura pública comuna.

Els plans responen a les competències que tenen la Generalitat i el Govern pel que fa a la integració de les persones de nacionalitat estrangera. Amb els precedents del III Pla Interdepartamental d’Immigració 2005-2008 i en el marc del Pacte Nacional per a la Immigració, aprovat l'any 2008, s'aprova aquest nou pla per seguir avançant en les polítiques migratòries pel període 2009-2012.

El nou pla interdepartamental, coincidint amb els eixos del Pacte Nacional per la immigració, estableix tres línies  estratègiques. En primer lloc, la gestió de fluxos migratoris i accés al mercat de treball, que implica la mobilització de recursos humans, la gestió dels fluxos externs apropant la legislació i la realitat i la gestió dels fluxos migratoris de manera coordinada amb els països d'origen. En segon lloc, l'adaptació dels serveis públics a la realitat social, que es tradueix en crear un servei universal d'acollida, garantir i assegurar l'accés a totes les persones i reforçar la transversalitat i la coordinació interinstitucional. En tercer i últim lloc, la integració de les persones estrangeres a una cultura pública comuna, que s'orienta a fomentar la participació a la vida pública dels estrangers, fer del català la llengua pública vehicular, la convivència en la pluralitat de creences, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el reforçament de les polítiques adreçades a totes les etapes vitals i a les famílies.

Totes les línies estratègiques fan necessària la coordinació entre diferents departaments de la Generalitat i la dotació de recursos econòmics, un total de 212.480,80 euros, alhora que fa necessària l'avaluació anual de les actuacions que s'hagin dut a terme.

Es pot consultar el document al Departament d'Acció Social i Ciutadania i en breu a la Secretaria d'Immigració.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article