Save the Children lamenta que es plantegi el “retorn assistit” dels joves migrants sols

L’organització avisa que la mesura de Batlle suposa greus riscos per als drets dels adolescents


Save the Children lamenta la proposta del tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, sobre el “retorn assistit” dels joves migrants sols que viuen al carrer a Barcelona al seu país d’origen.

L’organització advoca per una reforma profunda del sistema de protecció i integració o un desenvolupament d’altres solucions duradores com el reagrupament familiar a tercers països d’Europa o amb família extensa a Catalunya o d’altres comunitats autònomes, enlloc d’un retorn que presenta greus riscos per als drets d’aquests infants i adolescents.

Save the Children demana que, segons les respectives responsabilitats municipals, autonòmiques i estatals, no es duguin a terme les deportacions de menors no acompanyats quan el procés no s’hagi realitzat amb totes les garanties legals, no s’hagin tingut en compte totes les circumstàncies del nen o nena, no existeixin totes les garanties de seguretat i benestar dels menors al seu país d’origen i quan s’intenti fer en contra de la seva voluntat o sense que es tingui en compte la seva opció.

En aquest sentit, l’entitat insisteix que les administracions han de posar tots els mitjans necessaris per escoltar de manera efectiva al menor, per la qual cosa l’infant ha de tenir la informació suficient i l’assistència lletrada, així com que es contempli el seu dret a negar-s’hi. En qualsevol cas, aquest procediment no es podrà aplicar mai en aquells casos en què el menor pugui ser sol·licitant d’asil ja que preval el principi de no devolució.

“Si s’han vist amb la necessitat de fugir sols dels seus llocs d’origen, retornar-los sense garantir que les condicions d’origen són verdaderament segures pot exposar-los a situacions altament perjudicials”, explica Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya. “Les administracions han de vetllar per l’interès superior del menor, per la seva seguretat i benestar perquè així ho diu la llei. Un menor que arriba sol es troba en una situació d’especial vulnerabilitat per la qual cosa requereix d’una atenció especialitzada”, afegeix Pérez.

L’organització recorda que tots els Estats estan obligats a atendre de manera individualitzada les circumstàncies que han dut a cada persona intentar entrar al seu territori, prestant particular atenció si es tracta d’un perfil que necessita protecció, com un infant no acompanyat.

Facilitar l’accés a l’assistència legal

També destaca que en totes les circumstàncies s’ha de facilitar accés a assistència legal i a un intèrpret i, en el cas dels menors no acompanyats, identificar el més aviat possible les seves necessitats de protecció, particularment a la frontera, ja que corren el risc de ser retornats. A posteriori, les administracions competents, en el cas de Catalunya la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, han de vetllar pels drets dels menors no acompanyats, ja que en tenen la tutela.

Una vegada dins el sistema de protecció, les administracions han d’oferir al menor la solució duradora que respongui millor al seu interès superior. La repatriació familiar pot ser una d’aquestes solucions a tenir en consideració sempre i quan compleixi tots els requisits legals, procedimentals i no es faci mai en contra de la voluntat dels menors.

A més, l’organització considera que hauria d’existir una formula d’obligat compliment per al repartiment dels menors no acompanyats entre les comunitats autònomes amb la finalitat que s’asseguri que cap circumstància pot exposar-los a risc o desprotecció. Aquesta formula hauria d’establir criteris per al trasllat d’aquests infants prioritzant el seu interès superior, així com estàndards mínims de qualitat que garanteixin les condicions adequades d’allotjament i accés a serveis bàsics.

D’aquesta manera s’evitaria la saturació dels recursos a Melilla, Andalusia o Catalunya que generen deficiències en la protecció d’aquests menors. Save the Children està present en aquests territoris atenent la infància migrant més vulnerable. L’organització centra els seus esforços en els infants que viatgen sols, els que són víctimes d’abús o de tràfic de persones i en els que fugen de les guerres i d’altres situacions extremes.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article