El parc d'habitatges públics administrat per la Generalitat arriba als 20.240 pisos

La xifra d'inscrits al registre per sol·licitar un habitatge de protecció oficial superava les 127.000 persones al mes de febrer

La Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha arribat a un parc d'habitatges públics de 20.240 pisos durant el primer semestre del 2019. Malgrat això, la xifra de persones inscrites al registre per sol·licitar un habitatge de protecció oficial superava les 127.000 al mes de febrer.

Aquest increment s’ha aconseguit captant habitatge del mercat privat mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte a favor de les administracions, arran de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i a la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres.

Des de finals de 2015, quan es van fer les primeres compres per tanteig, s’han adquirit 2.049 pisos, amb una inversió total de 107 milions d’euros i una mitjana de 52.000 euros per habitatge, segons informa el Govern en un comunicat.

La selecció dels habitatges a comprar es fa valorant la necessitat dels municipis on es troben ubicats, especialment per atendre les necessitats de les famílies que ja tenen un informe favorable de les meses d’emergències i que esperen un pis. Dels 2.049 habitatges adquirits per tanteig i retracte, 1.342 s’han comprat a la demarcació de Barcelona; 281 a la de Girona; 250 a la de Tarragona, i 176 a la de Lleida.

Aquesta ha estat una de les eines que ha permès l’increment del parc de pisos de què disposa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, juntament amb la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres, que han proporcionat 3.465 habitatges més. És per això que els pisos que integren el parc administrat tenen una procedència diversa.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article