El Govern retirarà el concert a les escoles que separen l’alumnat per sexes

El nou decret d’admissió d’alumnes també vetllarà per evitar la segregació donant més pes els ajuntaments per dissenyar l’oferta


Educació ultima l'esborrany del nou decret d'admissió d'alumnes que té per objectiu reduir la segregació escolar a Catalunya, i que també anuncia la retirada del concert a les escoles que separen l’alumnat per sexes, incorporant d’aquesta forma la major part de les propostes del Pacte impulsat pel Síndic de Greuges.

En aquest sentit, el decret aposta per la creació de les taules locals de planificació educativa, òrgans amb participació dels ajuntaments que treballaran per determinar l'oferta educativa en els centres del municipi i la planificació de les zones escolars. Segons Educació, les taules també s'encarregaran de fer una detecció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per garantir-ne una reserva de places que dependrà de cada cas. Amb el nou decret també s'exigirà a les escoles sufragades amb fons públics que garanteixin la coeducació i per tant, es podran excloure les escoles que separen per sexe.

Així, segons l'esborrany, les taules locals de planificació educativa seran els òrgans a través dels quals els ajuntaments podran participar de la configuració del mapa escolar del municipi. En els municipis de més de 20.000 habitants també es recomanarà crear les oficines municipals d'escolarització. Una de les funcions de les taules serà participar en la delimitació de les àrees d'escolarització. La proposta del Departament és que incloguin sempre centres públics i privats per garantir la pluralitat educativa però la presència de centres concertats no és una condició com si que ho és la presència de centres de la pública.

Per delimitar una àrea d'escolarització caldrà fer informes d'impacte sobre la segregació escolar i garantir que els canvis aposten per l'equitat. Aquests informes també els faran les taules locals, que alhora, també participaran en el disseny de l'oferta educativa anual de tots els centres que determinarà el Departament d'Educació. En aquest sentit, el nou decret també establirà els criteris per dur a terme la programació de l'oferta educativa, entre els quals hi haurà els informes de segregació escolar.

Repartiment equitatiu

Per primera vegada el Departament diferencia les necessitats educatives especials que fan referència als infants que poden tenir trastorns d'aprenentatge o altres situacions, i els que tenen necessitats específiques, que corresponen a situacions socioeconòmiques o culturals que poden comportar més vulnerabilitat. Per garantir el repartiment equitatiu d'aquest alumnat, el nou decret vol millorar la seva detecció a través de la implicació dels municipis amb les taules locals de planificació. A banda, es volen establir mesures com ara la reducció del nombre màxim d'alumnes per grup en tots o alguns dels centres d'una mateixa àrea d'escolarització, i també establir una proporció màxima d'alumnat amb necessitats específiques en funció de les necessitats del centre i del territori, és a dir, que no sigui una reserva de places estàndard com és actualment. Així mateix, el Departament aposta per tancar els grups a partir de l'inici de curs en alguns casos i limitar l'escolarització durant la matrícula viva d'aquest alumnat.

Publicació de quotes

El nou decret també estableix principis d'accessibilitat i de no exclusió en l'accés de l'alumnat en una situació econòmica desfavorida i per tant, estableix mecanismes per evitar que les activitats complementàries o determinats serveis condicionin aquest accés i alumnes d'entorns desfavorits accedeixi a la concertada. Segons el text proposat pel Departament el criteri de “no-exclusió” ha de vetllar perquè cap alumne amb “dificultats per sufragar-ne el cost” pugui ser exclòs d'aquestes activitats i obre la porta al suport de l'administració educativa per evitar-ho.

A més a més, els centres concertats hauran de complir l'obligació ja vigent pels centres públics de publicar les quotes que demanen a les famílies, i que, des del Departament, es recalca que són sempre voluntàries.

Eliminació dels concerts a les escoles que segreguen per sexes

A través del nou decret d'admissió d'alumnes, el Departament també vol fer un pas més per eliminar el concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe i aposta per exigir l'escolarització mixta als centres que integren el Servei d'Educació de Catalunya, és a dir, que estan sufragats amb fons públics. Fonts del Departament han apuntat que la LEC ja exigeix el principi de coeducació i per això defensen que no es poden establir diferències en l'accés de l'alumnat per raó de gènere en els processos d'admissió. Així doncs, les escoles que separen per sexes podrien perdre el concert educatiu en la propera renovació si no garanteixen l'escolarització mixta en els seus centres.

Altres canvis

El nou decret també vol regular la matrícula viva i per això establirà els supòsits en què es permetrà l'escolarització un cop començat el curs. Es reforça també el paper de les comissions de garanties d'admissió en aquest procediment.

Per altra banda, s'estableix una fase d'assignació prèvia per adscripció entre centres, de Primària a Secundària, i es garantirà la plaça a l'alumnat als centres adscrits. Actualment només tenen prioritat.

A més a més, el nou decret vol establir un procediment de revisió de les actuacions per frau a través de la comissió de garanties, i afegeix un nou supòsit d'incompliment de les normes sobre admissió a partir de “pràctiques informatives esbiaixades“ que puguin tendir a la selecció de l'alumnat. Des del Departament s'ha assegurat que si se'n té constància s'exigiran responsabilitats.

L'esborrany del nou decret d'admissió d'alumnes se sotmetrà a audiència pública les properes setmanes i les entitats podran fer les seves aportacions. També ha de rebre el vistiplau dels serveis jurídics, però el Govern el preveu aprovar per la via d'urgència. Com que és un decret que regula l'admissió al llarg de tot el curs entrarà en vigor tan bon punt s'aprovi.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article