Les dones són majoria entre els estudiants universitaris però només representen el 20% de les càtedres

Un informe de la Xarxa Vives d’Universitats constata que els òrgans de govern estan “masculinitzats”


Les dones són majoria entre l'estudiantat universitari. Són el 54% dels estudiants de graus i màsters i el 51% dels doctorats. Tot i això, entre el personal docent i investigador, les dones són minoria i representen el 42% d'aquest col·lectiu i van perdent presència a mesura que augmenta el rang.

Així ho explica un informe de la Xarxa Vives d'Universitats, que posa de manifest que a les categories laborals inicials no hi ha pràcticament diferències entre sexes però que en canvi, entre el professorat titular, la proporció ja és de sis homes cada deu dones, i en el cas de catedràtics d'universitat, augmenta fins a vuit de cada deu.

Els òrgans de govern també estan “masculinitzats” i les dones hi estan menys presents. En aquest cas, les dones tan sols ocupen el 38% dels llocs de decisió i només en la categoria de secretaria general hi ha més presència de dones (67%) que d'homes (33%). De les 22 universitats de la Xarxa, només a quatre hi ha una dona rectora actualment (la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume I, Rovira i Virgili i de València).

L'informe també posa de manifest que de cada deu reconeixements doctor honoris causa atorgats el curs 2016-2017, només en dos d'ells es tractava de dones, el 19%. També hi ha menys dones que reben el reconeixement de professorat distingit (285) i de professors emèrits (31%) a les universitats.

Com a investigadores, les dones també tenen menys presència en els projectes de recerca. Només el 31% de les recerques estan dirigides per dones. Entre el personal docent i investigador, les dones demanen el 87% dels permisos de maternitat i reduccions de jornada.

En aquest sentit, també el personal d'administració i serveis universitaris és un col·lectiu feminitzat però els alts càrrecs estan ocupats per homes. En casos com el de d'administració de centre, les dones són el 70% de la plantilla, però en canvi, aquesta jerarquia s'inverteix en arribar a l'extrem superior, ja que set de cada deu homes ocupen el càrrec de més alta direcció, la gerència. Entre els personal del PAS, cap home ha sol·licitat el permís de paternitat i només un 3% ha demanat la reducció de jornada.

Més dones que homes estudiants

Les dones en canvi, són majoria entre l'estudiantant però és minoritària en àrees com l'Enginyeria i Arquitectura, on només un de cada quatre estudiants són dones. En els estudis de les ciències de la salut i les arts i humanitats, més del 64% són dones. Pels autors de l'informe la “tradicional segregació” en les carreres acadèmiques respons als rols i estereotips de gènere. >Tot i això, les dones aproven en major proporció que els homes en totes les disciplines, registren una taxa d'abandonament és major entre els homes (20%) que entre les dones (17%), també en els estudis més masculinitzades.

La Xarxa Vives d'Universitats aposta per avaluar la incidència que tenen en les polítiques universitàries els indicadors que diagnostiquen la desigualtat de gènere a les universitats. També demana estudiar la relació que pot haver entre la desigualtat de gènere i la qualitat a les universitats i demanen quantificar les necessitats del personal universitari en matèria de conciliació i corresponsabilitat. Per això demanen “anar més enllà” de la regulació jurídica i revisar l'estructura, dinàmica i sistema d'avaluació imperants en cada moment a les universitats, així com els processos de selecció, promoció i retenció, per garantir institucions científiques no esbiaixades pera raó de gènere.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article