Els joves d’entre 16 i 18 anys: ara en situació de més perill d’exclusió

El CEESC es posicona davant la desició del SOC de no obrir convocatòries d'Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació

El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC) ens fa arribar el manifest en el qual mostren la seva posició consensuada davant l'anunci del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de no obrir aquest any 2010 la convocatòria d'Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació. Aquesta decisió del SOC a generat diverses reaccions en el sector social. El CEESC anuncia que no convocar les subvencions suposa deixar sense atenció prop de 3.700 persones, la gran majoria, joves sense el graduat escolar i amb unes circumstancies vitals que no faciliten la seva incorporació educativa, social i laboral.

Durant els últims dies han aparegut notícies als diferents mitjans de comunicació catalans sobre la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya de no obrir aquest any la convocatòria pública de subvenció dels projectes d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació. Aquest fet deixarà desateses més de 3.700 persones, sobretot joves sense el graduat escolar i amb importants dificultats d’inserció sociolaboral, fins ara incorporats en aquests programes.

Les escoles taller i cases d'oficis són programes referents en la inserció laboral dels joves menors de 25 anys amb especials carències formatives, que combinen formació i experiència laboral en un context de treball real. Un dels aspectes més rellevants d’aquests programes és la formació en hàbits de treball, hàbits que no es poden obtenir en projectes de més curta durada.

Durant dos anys en el cas de les escoles taller, i un en el de les cases d'oficis, els joves participants en el programa són contractats per tal que adquireixin els coneixements, les destreses i les actituds necessàries per a l'aprenentatge d'un ofici i, alhora, apliquen el que han après treballant en espais i serveis d'interès col·lectiu. En l’actualitat estan funcionant 168 projectes entre escoles taller/cases d’oficis i tallers d’ocupació a tot Catalunya.

Els projectes que estan actualment en funcionament es van endegar l’any 2008 i molts estan finalitzant ara o ho faran al llarg d’aquest any. La despesa total prevista de finançament per part de la Generalitat per al període 2009-2012 era de 50.000.000 € per a les escoles taller, de 4.478.000 € per a les cases d’oficis i de 2.878.434 € per als tallers d’ocupació, a partir de la signatura de l’Acord d’Ocupació Juvenil. I no hem d’oblidar que aquests projectes estan finançats pel Fons Social Europeu i la Conferència Sectorial.

El Govern de la Generalitat planteja, com a contrapartida a aquests projectes i programes, els Plans d'Ocupació Local (POL). Aquests plans van adreçat als aturats sense prestació d'atur i també hi opten tots aquells que rebin subsidis com ara la renda mínima d'inserció o l'ajut temporal extraordinari per a autònoms; a més, hi tenen preferència els joves i col·lectius amb risc d'exclusió social, però, en queden exclosos els menors de 18 anys.

Això tindrà com a conseqüència que aquest col·lectiu quedarà al marge de programes i projectes formatius i educatius que eren els que, fins ara, cobrien les seves necessitats per garantir-los-en la inclusió social. Moltes de les persones que passen per aquests programes, posteriorment continuen formant-se, i això es pot considerar un èxit si tenim present que són joves que provenen de recorreguts de fracàs escolar i d’altres situacions de risc social. El col·lectiu de joves que atenen les escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació, es troben en la franja d’edat d’entre 16 i 24 anys, i tenen una sèrie de característiques personals i formatives que els dificulten la inclusió social, com ara:
 
* joves amb abandonament prematur de l'educació reglada i amb un alt índex d'absentisme;
* nouvinguts amb dificultats per regular la seva situació (a qui se’ls ha permès escolaritzar-se i no tenen permís de treball);
* joves derivats dels serveis socials i tutelats i extutelats per la Generalitat;
* persones aturades sense qualificació laboral.

Es tracta així d’un col·lectiu vulnerable i en situació d’alt risc social, amb deficiències en habilitats socials, amb un desconeixement dels recursos d'inserció laboral, social i educativa i amb importants carències formatives.

La manca de programes o de propostes alternatives per a aquest col·lectiu de joves, generarà un agreujament de les seves situacions, una disminució de les seves oportunitats i una major desatenció d’aquests joves, ja que cap de les altres institucions i serveis que cobreixen les seves necessitats no donen resposta a aquesta situació.

Com a educadores i educadors socials, com a ciutadans i ciutadanes, com a pares i mares, reconeixem els programes d'escoles taller i cases d'oficis com a eines formatives educatives que possibiliten treballar tota la complexitat i situació que envolta aquest col·lectiu i apostem per la seva continuïtat.

Des de la Junta de Govern del CEESC i, especialment, des del seu Grup de Treball ‘Formar i Educar’ volem denunciar l’augment de la vulnerabilitat i la desatenció d’aquests joves que implicarà la decisió del SOC, que provocarà situacions irreversibles de marginació social, en no oferir les oportunitats que aquests joves mereixen.

Barcelona, febrer de 2010.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article