Vuit conceptes per entendre la pobresa

De la població en risc d‘exclusió social a Barcelona, el 55% són dones

Barcelona no és una ciutat lliure de pobresa. Més d’un quart de la població, concretament el 28%, es troba en situació de risc de pobresa. Les situacions de pobresa i de privació material no afecten de manera igual a homes que a dones: de la població en risc de pobresa el 55% són dones. Les vides que s’han de sostenir en situació de pobresa, els factors que duen les persones a situacions de pobresa i la incidència de les polítiques perquè se’n puguin sortir, són diferents entre homes i dones. Aquesta diagnosi mostra les característiques específiques de les dones en l’arribada, la vivència i la sortida de la pobresa en diferents àmbits significativament explicatius del fenomen. Al ‘Social.cat’ resumim vuit conceptes per entendre la pobresa.

Inseguretat alimentària. La seguretat alimentària, segons la definició de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’agricultura i l’alimentació) és una situació on totes les llars tenen accés d’una forma física i econòmica a una alimentació adequada per a tots els seus membres i sense risc de perdre aquest accés. En una situació d’inseguretat alimentària, una persona corre el risc de confrontar-se a una penúria alimentària i tornar-se subalimentat.

Pobresa energètica. Dificultat o la incapacitat de mantenir l’habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals són la pobresa, la qualitat insuficient de l’habitatge, l’encariment de l’habitatge i els elevats preus de l’energia. Les conseqüències principals són l’endeutament, impactes sobre la salut física i mental, degradació dels edificis i, emissions de CO2.

Sostre de vidre. És una expressió amb la qual es fa referència a la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per a ascendir en la seva carrera professional fi ns als càrrecs de més responsabilitat.

Cronificació de la pobresa. Risc que la pobresa es converteixi en crònica, és a dir, que perduri al llarg del temps, que s’estanqui.

Taxa AROPE. L’indicador AROPE de risc de pobresa i/o exclusió social recull una visió multidimensional de la pobresa i/o l’exclusió social en la qual es comptabilitza la població que es troba en risc de pobresa, amb mancances materials o amb baixa intensitat en l’ocupació.

Llindar de pobresa. S’entén per llindar de pobresa al nivell d’ingrés mínim necessari per a adquirir un adequat nivell de vida en un país donat. A la pràctica, com la definició de la pobresa, aquest llindar (i de forma comuna) és significativament més alt en els països desenvolupats que en els països en desenvolupament.

Discriminació. La discriminació és tracte diferent i menyspreador a una persona o col·lectiu per motius arbitraris, en funció d’alguna de les seves característiques, que pot ser ètnica, de gènere, d’orientació sexual, de religió, de parla, d’edat, de salut, d’estament social o qualsevol altra.

Feminització de la pobresa. La feminització de la pobresa és un fenomen que descriu la major prevalença de la pobresa entre les dones, especialment als països en desenvolupament. Les seves causes són múltiples però parteixen d’un sistema on no s’ha assolit la igualtat de gènere i on la població femenina realitza la major part de les tasques de cures i domèstiques (no remunerades o mal pagades), en detriment de la seva carrera professional exterior, a banda de les dificultats que ha de vèncer per motius culturals i històrics per disposar d’ingressos propis estables.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article