La bretxa salarial s’enquista a Barcelona: el 26% de les persones amb feina són com a màxim mileuristes

El salari mitjà més elevat, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, dobla el més baix, als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris


Les desigualtats salarials s’enquisten a Barcelona. No només no s’han reduït respecte l’any anterior, sinó que es consoliden bretxes entre districtes, per gènere, per edat i per origen. Així ho corrobora l’Ajuntament de Barcelona en l’estudi de l’Oficina Municipal de Dades, a l’informe anual de salaris a Barcelona 2018.

En l’informe, els experts constaten que el 2018 el salari mitjà de les persones que resideixen a Barcelona va ser de 30.807 euros bruts anuals, un 6,1% superior al de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i més elevat que el de Catalunya (13,5%) i de l’Estat espanyol (23,4%). Tanmateix, s’hi observen desigualtats que són difícils de revertir i una devaluació del poder adquisitiu.

Tant és així que, des del 2010 al 2018, la devaluació salarial dels residents a Barcelona ha estat del 4,2%, superior a la de Catalunya (-2,8%) o a la de l’Estat (-2,4%), més intensa entre els homes (-5,9%) que en el cas de les dones (-1,7%) i més severa en el col·lectiu de persones assalariades de 50 a 54 anys (-14,9%) i entre els més joves (-9,4%).

El resultat és preocupant: el 2018 el 25,9% dels assalariats de Barcelona era com a màxim mileurista. Aquest percentatge, similar al de 2017, es va enfilar fins al 29,2% en el cas de les dones (22,6% els homes) i entre els joves menors de 30 anys va arribar al 53,4%. Això suposa que la major part dels salaris (més del 60%) es van situar per sota de la mitjana.

Així, el salari mitjà de les dones a Barcelona l’any 2018 (27.203 euros) va ser un 21,2% inferior al dels homes (34.534 euros). En l’informe, el consistori reconeix una reducció “molt lleugera” respecte de l’any anterior i “generalitzada”. D’aquesta, les dones van cobrar menys en totes les franges d’edat, nivells educatius, nacionalitats i grups professionals i en gairebé tots els sectors (excepte a la construcció).

I on es cobra menys i quan menys es cobra? Els experts constaten a l’informe que el salari mitjà més elevat, el dels residents a Sarrià-Sant Gervasi (47.396 euros l’any), va més que doblar el dels districtes de Ciutat Vella o Nou Barris (a l’entorn dels 22.400 euros l’any).

L’edat marca la diferència

També preocupa a l’Ajuntament que les diferències salarials intergeneracionals “van continuar sent molt significatives”. La remuneració mitjana dels barcelonins de fins a 39 anys —menys de 24.000 euros bruts anuals— va ser un 32,5% inferior a la dels de 40 i més anys. A més, detecten els experts que el nivell d’estudis i la nacionalitat “també van correlacionar amb els salaris”: només els de nivell formatiu més alt —batxillerat o títols superiors— i els de nacionalitat espanyola van percebre sous per sobre de la mitjana.

Entre sectors, els salaris de les activitats financeres i les asseguradores (55.700 €/any) van multiplicar per tres els de l’hostaleria o el de serveis socials. Per tipus de contracte i de jornada també van ser determinant del nivell salarial: el sou mitjà en contractació indefinida va ser gairebé un 60% superior al dels contractes temporals i el sou mitjà en jornada completa va més que duplicar el dels assalariats en jornada parcial.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article