El Govern destina 3.948 milions d’euros a programes de serveis socials en dos anys

L’atenció social atén 851.978 persones a Catalunya el 2018, segons ‘L'informe anual sobre l’estat dels serveis socials’


El Govern ha analitzat durant el consell executiu ‘L'informe anual sobre l’estat dels serveis socials’ 2017 i 2018, que recullen que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha pressupostat en dos anys 3.948 milions d’euros per a programes de serveis socials. En concret, el 2017 el pressupost va comptar amb 1.914 milions per a aquests programes, un 5,6% més que l’any anterior, mentre que el 2018 va pujar a 2.033 milions, un 6% més.

L’any 2019, el pressupost executat es preveu que se situï en 2.147,1 milions d’euros, un 5,6% més que la despesa realitzada el 2018. El Consell General de Serveis Socials ha emès aquests informes en compliment del procediment establert per la Llei catalana de serveis socials, una llei que indica que el Consell ha d’elaborar un informe anual i trametre’l al Govern perquè en doni compte al Parlament.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va presentar la proposta d’Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials 2017 a la Comissió Funcional telemàtica del Consell General de Serveis Socials, celebrada del 19 al 26 d’octubre de 2018, sense que es presentessin al·legacions. Amb posterioritat a aquesta data, el Ple del Consell General de Serveis Socials no ha estat convocat fins el passat 27 gener de 2020, data que es va aprofitar per presentar l’informe pendent del 2017 i el 2018, alhora.

El contingut de l’informe 2019 s’elaborarà durant els propers mesos, així que es disposi de la informació de tancament del 2019 corresponent i es pugui explotar i analitzar. Els informes reflecteixen que el pressupost dels ens locals titulars d’àrees bàsiques de serveis socials destinat a serveis socials bàsics va ser de 555,74 milions d’euros el 2018, una xifra que ha crescut un 13,6% en dos anys (el 2016 era de 489,15 milions).

La Generalitat assumeix el 66% del cost dels equips dels serveis socials bàsics, els d’ajuda a domicili i dels d’intervenció socioeducativa, a més d’aportar 5 milions anuals per a les ajudes d’urgència. L’informe de 2018 recull que l’assignació per a programes socials a Catalunya per part de l’Administració general de l’Estat s’ha reduït en un 69% durant el període 2011-2018, sobretot per una baixada significativa el 2012. Tot i així, si s’observen els últims cinc anys, aquestes aportacions s’han incrementat en un 295% per la incorporació de fons destinats a combatre la violència masclista i atendre infants i adolescents migrats sols. L’assignació per a programes socials a Catalunya va ser de 22,94 milions d’euros, el 2018, als quals es van sumar 31,15 milions corresponents a la gestió del 0,7% de l’IRPF.

En relació amb el Programa d’atenció a la dependència, en termes relatius, l’informe destaca que l’aportació de l’Estat el 2011 era del 23%, davant del 77% de la Generalitat, i el 2018 aquesta diferència encara s’accentua més, amb un 16,3% per part de l’Estat i un 83,7% de l’Executiu català. Cartera de serveis socials Els equips bàsics d’atenció social de Catalunya van atendre 851.978 persones durant l’any 2018, xifra que suposa una cobertura de l’11% de la població total, per sobre dels 849.685 atesos el 2017. La cartera de serveis socials és l’instrument per assegurar l’accés a les prestacions garantides del Sistema del serveis socials, i actualment està formada per 138 prestacions, de les quals 108 són de serveis, 26 econòmiques i 4 tecnològiques. Segons el tipus de dispositiu, l’atenció residencial suposa el 33% de la Cartera de Serveis socials, seguida d’informació i acompanyament (18,3%), prestacions econòmiques (17,4%), atenció diürna (15,6%), atenció i suport en el domicili (13%) i protecció jurídica (2,8%).

Millora de ràtios

Si bé per llei els serveis socials han de disposar de tres treballadors socials i dos educadors socials per cada 15.000 habitants (que suposa un treballador social per cada 5.000 habitants i un educador per cada 7.500), el 2017 i el 2018 es va augmentar aquesta ràtio afegint un administratiu especialitzat per cada 15.000 habitants i la possibilitat d’incorporar més professionals als equips en funció d’indicadors de necessitat.

Així, el 2018 el servei bàsic d’atenció social disposava de 1.643,75 treballadors socials i 1.051,75 educadors socials, dada que suposa una ràtio de 3,24 treballadors socials per cada 15.000 habitants i de 2,08 educadors socials per cada 15.000 habitants. Si s’analitza des de la perspectiva del nombre d’habitants per professional, a cada treballador social li corresponen 4.624 habitants, mentre que a cada educador, 7.226.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article