Més de 200 persones han estat ateses al programa d’atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans de SICAR

La majoria de les víctimes són dones, i la tipologia d’explotació principal ha estat la sexual

Durant 2019, més de 200 persones han estat ateses al SICAR, al programa d’atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) desenvolupat per l’entitat Adoratrius. En concret, són 210 les persones a les quals aquest programa ha donat suport: 171 dones, vuit homes i 31 infants o adolescents, entre els quals s’inclouen els fills de les usuàries. 

Segons apunten a SICAR, Nigèria (38%), Veneçuela (8%)  i Vietnam (7%) esdevenen els principals països d’origen de les persones a les quals l’entitat ha donat resposta durant el 2019, mentre que la tipologia d’explotació majoritària ha estat la sexual tot i que s’han atès casos amb altres fins d’explotació, com la  laboral i per a la comissió de delictes. La franja d'edat majoritària de les usuàries va ser de 26-35 anys, un 36%, seguida de la 18-25 anys, un 33%, mentre que els infants van representar el 15% dels casos.

Aquestes 210 persones responen tant a les contactades a través del Servei d'Informació i Orientació, com les que posteriorment es vinculen al programa i a les usuàries d'anys anteriors que segueixen el seu procés de recuperació a l'entitat, que disposa de serveis laborals, d’habitatge i sociopsicològis, per tal d’acompanyar a les víctimes durant el temps que necessiten després d’aquesta traumàtica experiència. 

D'una mostra de 40 dones contactades a través de les orientacions, la majoria van ser víctimes de TEH amb fins d’explotació sexual, 73%, tot i que també es van detectar casos que havien patit altres tipus d’explotació, com un 9% en explotació laboral i un 6% en explotació per a la comissió de delictes. A origen, el 60% van ser reclutades per persones conegudes i el 15% per amistats. En el 53% de les ocasions, van sofrir un engany en quant al motiu del viatge i el 63% van arribar al destí d’explotació amb avió. D’altra banda, el 45% de les dones es van alliberar per mitjans propis, un 60% tenen un deute econòmic amb la xarxa de tràfic i un 25% es troben en perill.

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens tant públics com privats, la persona accedeix de forma voluntària a SICAR. Posteriorment, es dissenya amb ella un pla d'intervenció individual, que coordina un equip interdisciplinari, en el qual s'acorden amb la usuària quins seran els objectius del seu procés de recuperació. La persona atesa pot accedir a un o a diversos serveis i recursos que el programa posa al seu abast, per tal de garantir tots els drets que tenen reconeguts com a víctimes TEH segons la normativa internacional (retorn voluntari, allotjament, salut, assistència jurídica, atenció social, formació i treball).

El Servei d’Orientació, que compta amb un telèfon d'Emergència actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, va realitzar 96 orientacions a actors clau, 80 de les quals referides a persones adultes i 16 sobre infants o joves. Les principals vies d'accés d'aquestes demandes d'assistència van ser les forces de seguretat (31%), els serveis públics (18%) i la UTEH (Unitat deTràfic d’Éssers Humans de l’Ajuntament de Barcelona) (14%). La majoria de les demandes, un 25%, van venir de Barcelona ciutat i, en segon lloc, de la província de Barcelona, un 23%. La detecció d'indicis de TEH en llocs fronterers habilitats, un 22%, va tenir lloc a l'aeroport Barcelona-El Prat.

El servei jurídic, el recurs més utilitzat

El Servei Jurídic ha esdevingut el recurs més utilitzat per les usuàries. En total, va atendre 170 persones. De les 77 noves altes al servei, el 43% es van beneficiar per l’aplicació de mecanismes de l’article 59bis de la LOEX i dels 19 períodes de restabliment i reflexió oferts, 19 dones es van acollir tot i que se’n van concedir 13. Es van concedir 15 permisos de residència i treball provisionals, 8 per col·laboració policial i 7 per situació personal. I per altra banda s’han obtingut 11 permisos definitius mentre l’entitat continua gestionant la renovació de 39 més a l’espera de la resolució definitiva.

A més, 59 persones van ser susceptibles de protecció internacional i van rebre assessorament especialitzat en aquest aspecte. D'aquestes, finalment 36 van sol·licitar protecció internacional i el 100% de les demandes van ser admeses a tràmit. Des del punt de vista penal, durant el 2019 es van formalitzar 15 denúncies, el 100% de les quals, com a testimonis protegits. Tot i així, l'equip jurídic va acompanyar el procés penal de 81 dones. 

Un altre servei molt demandat per les usuàries és el Sociolaboral, en coordinació constant amb el Servei Educatiu, que acompanya la integració social de les víctimes de TEH, promociona les seves pròpies capacitats i, a més, facilita l'accés als recursos que contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida com són l’allotjament, l’atenció social, formació, trebal o retorn voluntari, la salut, “la qual cosa garanteix la resta de drets que tenen reconeguts”, segons manifesten des del programa d’atenció.  

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article