El coronavirus causa més casos i més mortalitat en persones amb menor nivell socioeconòmic

Les dones presenten taxes més elevades de positius però els homes moren més


Les persones amb un nivell socioeconòmic menor presenten taxes de casos de coronavirus més elevades i una mortalitat més alta que les tenen unes millos condicions econòmiques i socials. 

Aquesta és una de les conclusions del primer informe elaborat per l’Observatori de les Desigualtats en Salut. A més, l'estudi remarca que les dones presenten unes taxes més elevades de positius, però en canvi en els homes s’observa una mortalitat més alta.

L’estudi, sota el títol ‘Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per Covid-19 a Catalunya’, constata que el virus no afecta a tothom de la mateixa manera, tal i com indiquen alguns treballs arreu del món. Per exemple, a Nova York, una persona que pertanyi a la comunitat afroamericana és propici a tenir taxes més elevades d’infecció i mortalitat per coronavirus.

L’informe posa l’accent en les taxes observades en les persones amb menor nivell socioeconòmic i les desigualtats de gènere. La taxa de mortalitat estandarditzada en els homes de 80 o més anys en el grup de menor nivell socioeconòmic és de 2.832,4 per cada 100.000 homes, mentre que en les dones és de 1.361,9.

Paral·lelament, l’estudi no percep un gradient ni en les taxes de casos ni en les de mortalitat segons el nivell socioeconòmic de l’Àrea Bàsica de Salut. Ara bé, algunes ABS concretes presenten unes taxes més elevades de mortalitat i alhora estan en el grup d’ABS de nivell socioeconòmic més baix.

En canvi, sí que s’observa que les taxes de casos en el grup d’edat de 65 a 79 anys en ABS de nivell socioeconòmic menor són més altes que en els altres grups d’ABS. Per últim, l’informe recorda l’existència d’estudis geogràfics sobre la mortalitat per coronavirus realitzats a la ciutat de Barcelona segons seccions censal, on s’han trobat desigualtats socioeconòmiques.

Per fer l’estudi, el nivell socioeconòmic individual s’ha mesurat mitjançant la informació sobre trams de renda i situació laboral i social, establint 4 categories de nivell socioeconòmic: persones exemptes de copagament farmacèutic, amb renda anual per sota de 18.000 euros, amb renda anual entre 18.000 euros i 100.000 euros, i amb renda anual per sobre dels 100.000 euros.

Per agrupar les ABS segons el nivell socioeconòmic de l’àrea, s’ha fet servir l’índex socioeconòmic compost. Per a aquest índex, emprat en l’assignació de recursos a l’Atenció Primària, es fan servir dades poblacionals de nivell socioeconòmic, nivell d’instrucció, ocupació, esperança de vida, taxa de mortalitat prematura i hospitalitzacions evitables.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article