Coeducació i identificació de la violència masclista a persones d'origen immigrat

Formen part del catàleg de l'ICD, que també concedeix subvencions per activitats universitàries


L'Institut Català de la Dona (ICD) ofereix a organismes públics i associacions un seguit de tallers i de formacions que aborden totes les problemàtiques que poden patir les dones. Entre les diferents propostes, un taller sobre coeducació i una formació per indentificar i preveure situacions de violència masclista on les víctimes siguin dones d'origen immigrat. Alhora, l'ICD engega subvencions per treballs de recerca, activitats formatives que coincideixen amb àrees que treballa l'ICD i amb projectes que despleguin el Pla d'igualtat d'oportunitat entre homes i dones.

El taller de coeducació està dirigit a les Ampas dels centres educatius. A partir de diferents talles es pretén introduir els conceptes d'educació segregada, mixta i coeducativa, així com reflexionar sobre la superació d'estereotips i d'actituds sexistes a l'escola i d'altres entitats de la comunitat educativa.

La formació per identificar i preveure la violència masclista esta adreçat al personal tècnic i polític dels ens locals i es basa en l'ús i la dinamització del material multimèdia "Dones del nord, dones del sud", que ha estat realitzat per l’entitat e-Kre@, i que permet reflexionar i entendre la pressa de desicions que es donen en una circumstànci vital com ser víctima de la violència masclista.
      
Les subvencions per a les universitats poden ser per projectes de recerca originals i inèdits que abordin temàtiques com els indicadors no sexistes ni androcèntrics, polítiques econòmiques i pressupostos públics, ciència i tecnologia, medi ambient, diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya, nous formats artístics i comunicatius i violència masclista. Pel que fa als projectes de desplegament de plans d’igualtat d’oportunitats a les universitats han d'estar adreçats a personal docent, dels serveis i a l'alumnat i les temàtiques que es tenen presents són la sensibilització en relació amb el sexisme i l’androcentrisme, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés al món laboral; les condicions de treball i la promoció professional; l'organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere; la promoció de la perspectiva de gènere i de les dones en els plans d’estudi, els currículums i la recerca; representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions; violència masclista.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article