El Síndic denuncia que s’han denegat el 20% de les sol·licituds d’ajudes al lloguer

Ribó adverteix que la crisi derivada de la Covid-19 pot incrementar la situació de risc habitacional i reclama més mesures


El Síndic de Greuges ha denunciat aquest dijous que s'han denegat al voltant del 20% de les sol·licituds de subvenció per al pagament del lloguer. Indica que els motius de denegació tenen a veure amb l'exhauriment de la dotació pressupostària i amb la manca del compliment del requisit relatiu a la necessitat d'acreditar uns ingressos mínims. 

Per això ha reclamat al Departament de Territori i Sostenibilitat que prengui mesures per "revertir la situació d'exclusió residencial" de les persones que no han pogut accedir a les subvencions de la convocatòria del 2019 amb l'ampliació de la dotació pressupostària o una nova convocatòria específica. Adverteix que la crisi de la covid-19 pot incrementar la situació de risc d'exclusió residencial.

De les 64.641 sol·licituds de subvenció per al pagament del lloguer de l'any 2019 que complien requisits, 12.568 van ser denegades per raó de l'exhauriment del pressupost, la qual cosa equival al 20% de les sol·licituds. Així ho va informar la mateixa Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) , segons ha indicat el Síndic. El pressupost total destinat a la convocatòria, de 101,1 milions d'euros, prové en part de l'aportació econòmica de l'Estat, a través del Pla estatal d'habitatge, i en part del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

L'ampliació dels topalls del lloguer, dels 600 euros als 750 euros prevista en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 ha implicat un increment del nombre de beneficiaris de les subvencions. També s’ha produït una progressiva reducció de l'aportació del govern espanyol a Catalunya per fer front a les necessitats d'habitatge i una insuficiència en recursos econòmics destinats pel Govern.

Per aquest motiu, malgrat que hagin acreditat plenament els requisits exigits, molts s'han vist exclosos de la possibilitat d’accedir a aquesta subvenció. Aquest fet, a parer del Síndic, constitueix "un clar retrocés en la garantia del dret a l'habitatge", que recorda que el pressupost de les convocatòries d'ajuts al lloguer d’anys anteriors havia permès donar resposta a totes les sol·licituds presentades.

L'establiment en les bases reguladores per a l'atorgament d’aquestes subvencions del requisit relatiu a la necessitat d'acreditar uns ingressos mínims ha donat lloc al fet que moltes persones, generalment persones grans amb pensions baixes, no hagin pogut acreditar el compliment d'aquest requisit i, consegüentment, s'hagin vist privades de la possibilitat d'accedir a unes subvencions que anys anteriors havien percebut.

A partir de l’anàlisi de les actuacions, el Síndic ha constatat que l'AHC encara no ha donat resposta expressa i motivada als recursos de reposició que les persones interessades van presentar contra la denegació de la seva sol·licitud de subvenció, tot i haver transcorregut el termini d'un mes de què disposa l'Administració per donar-hi resposta. Per això també fa aquesta demanda.

El Síndic també s'ha adreçat al Defensor del Poble i li ha traslladat la problemàtica d'exclusió residencial a què dona lloc la insuficient aportació econòmica per part del Govern de l'Estat a Catalunya, a través del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, perquè, dins de l'àmbit de les seves competències, insti l’Administració de l’Estat a adoptar les mesures necessàries per incrementar l'aportació econòmica a Catalunya en quantitat suficient per donar resposta a les necessitats reals d'habitatge.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article