Govern i universitats plantegen un model híbrid el curs vinent i presencialitat “restringida” el primer semestre

Als campus, distància de seguretat, mascareta quan no sigui possible mantenir-la i intensificació de la higiene


El Govern i les universitats catalanes preveuen un model híbrid de docència presencial i virtual per al curs 2020-2021. La previsió és que la presencialitat sigui “restringida” com a mínim durant la primera meitat del curs. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d'Universitats i Recerca, els vicerectors de docència de les dotze universitats catalanes i l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han acordat un document marc sobre com serà el proper curs. A més, el Procicat ha aprovat el pla de mesures pel que fa a l'activitat presencial, en què insisteix en la necessitat de mantenir la distància de seguretat i els hàbits higiènics.

Així, s'ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presencialitat a les aules amb entorns no presencials o virtuals. “No es tracta de transformar les universitats presencials en universitats en línia, ni tampoc la docència que imparteixen”, ha afirmat la directora general d'Universitats, Victòria Girona.

Les mesures d'adaptació de la docència universitària per al pròxim curs incideixen en la informació i preparació dels estudiants, així com en la formació del professorat. Els canvis introduïts en les metodologies docents i en el sistema d'avaluació es realitzaran d'acord les línies determinades per AQU Catalunya.

El document concreta que el concepte de docència mixta s'ha de traduir en la “millor combinació possible de les qualitats d'una bona formació presencial i els beneficis d'una formació en línia”. En aquest sentit, la docència híbrida ha de garantir que els estudiants obtenen els resultats d'aprenentatge desitjats. Les activitats formatives que s'adoptin s'hauran d'aplicar a tot l'alumnat d'un mateix títol per igual per garantir-ne l'equitat, tal i com recull el document Orientacions per a l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació, aprovat per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU Catalunya.

Per a l'organització del proper curs es tindrà “molt en compte” l'experiència del segon semestre de l'actual en aspectes com l'avaluació, les pràctiques externes i els treballs de fi de grau (TFG) i de màster (TFM), així com les recomanacions contingudes al document 'Acords i recomanacions del sistema universitari de Catalunya per a la finalització del curs 2019-2020'. Per que fa a l’avaluació, s'aposta pels processos d'avaluació continua ja que es considera que ajuda l'estudiant a fer un procés d'aprenentatge gradual, el reorienta i el guia en l'assoliment de competències.

En quant als TFG i TFM i a les pràctiques externes es consideraran vigents les recomanacions realitzades i aplicades durant el segon semestre del curs 2019-2020. En tot cas, es recomana reprogramar les pràctiques externes d'últim curs acadèmic en períodes no afectats per la pandèmia perquè l'alumnat les pugui realitzar com tenia previst. Per a la resta, es recomana assignar-les a entitats o centres on el teletreball estigui implantat o fer de manera virtual el màxim d'activitats possibles.

Les pràctiques en centres sanitaris i educatius s’han subscrit els acords necessaris amb els Departaments de Salut i d’Educació per coordinar al màxim les decisions i minimitzar l’afectació entre l’estudiantat. En el cas de les de l'àmbit de la salut, es prioritzarà el format presencial per als estudiants de grau i en cas de manca de capacitat dels centres sanitaris docents, s'analitzarà la possibilitat de derivar les pràctiques a altres centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública. Si finalment hi ha prou capacitat, s'incorporaran els estudiants de màster oficial, doctorats i títols propis, entre d'altres.

Pel que fa a les pràctiques en centres educatius, es farà l’habitual sistema d’assignació tenint en compte les pendents del segon semestre del curs 2019-2020 i es dissenyaran tenint en compte els tres escenaris possibles amb el que treballa Educació: normalitat i presencialitat absoluta, presencialitat condicionada i confinament. En tots tres escenaris, s’implicarà als estudiants amb les pràctiques assignades.

D'altra banda, el Govern i les universitats han acordat que abans de la matriculació per al proper curs, tots els estudiants disposaran dels plans d'aprenentatge de cadascuna de les assignatures que inclouran informació sobre les metodologies docents i els sistemes d'avaluació. Universitats ha afirmat que es tindrà en compte les necessitats socials dels estudiants per pal·liar els efectes de la bretxa digital.

El calendari del proper curs serà el previst en totes les titulacions i cursos, preveient en tot cas la possibilitat d'endarrerir l'inici per als de nous accés i tenint cura dels que accedeixen al sistema a partir de la segona convocatòria de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Distància i higiene a les universitats

D'altra banda, el Pla Sectorial d'Universitats aprovats pel Procicat estableix que cada centre universitari farà el seu pla de contingència específic i protocols d'organització però seran d'aplicació les mesures generals marcades pel Govern. Així, la distància física d'1,5 metres serà d'aplicació a les aules, laboratoris docents i de recerca i altres espais tancats. Aquesta distància no podrà ser inferior a un metre entre persones sense contacte habitual en espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin.

En cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat, serà obligatori l'ús de mascareta, a no ser que es facin servir mampares o similars. A més, s'ha de portar un registre dels assistents potencials i s'han de preveure mesures de circulació d'assistents. Així, la mascareta serà obligatòria per a tota persona que accedeixi a la universitat, als desplaçaments dins dels edificis i a qualsevol espai o activitat quan no es pugui mantenir al distància de seguretat o no hi hagi mampares.

El document estableix també que s'haurà de prioritzar la videoconferència per a reunions que hagin de comportar desplaçaments entre els campus i els viatges a l'estranger “s'hauran de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc”. En línies generals, podran reobrir tots els serveis de les universitats, com biblioteques, bars o instal·lacions esportives, tenint en compte la necessitat de mantenir les distàncies i els aforaments possibles segons aquestes distàncies.

Aprovada la reducció del 30% les taxes universitàries

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el Decret de preus universitaris per al curs 2020-2021, que fixa una reducció del 30% en la matrícula dels estudis de grau i màster per a tots els estudiants de les universitats públiques catalanes. El text també incorpora descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, situats en els anomenats trams 1 i 2, que podran demanar una beca Equitat. Aquestes beques són per als estudiants amb rendes més baixes i que no gaudeixin de matrícula gratuïta perquè no es beneficien de la beca general de l’Estat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article