A les universitats catalanes és on més professorat associat hi ha de l’Estat i superen el límit legal

L'Observatori del Sistema Universitari denuncia l'ús “excessiu” d'aquesta figura temporal i la situa en un 44,2%


Catalunya és la comunitat autònoma amb un percentatge més alt de professorat associat. Segons un informe de l'Observatori del Sistema Universitari, un 44,2% del personal docent investigador a Catalunya (7.579) tenia aquest tipus de contracte el curs 2018-2019, mentre que al conjunt de l'Estat el percentatge és més baix i el situa en un 25,2%.

Entre les universitats que més associats tenen entre el seu professorat hi ha la URV (58,7%) i la UPF (49,5%), en primer i quart lloc a tot l'estat espanyol. Les dades també indiquen que el personal docent i investigador amb vinculació temporal (associats i altres) és un 59,1% a Catalunya i un 47% a nivell estatal. En tots dos casos se supera el límit legal fixat en un 40% del total de la plantilla.

A l'Estat, més de la meitat del personal temporal són professors associats. A Catalunya, la contractació d'aquesta figura ha crescut un 38% des del 2008-2009.

Tot i que la figura contractual de professor associat té per objectiu incorporar a la universitat persones que per la seva expertesa poden aportar als alumnes coneixements i experiències lligades a l'exercici de la professió, l'informe en denuncia un ús "excessiu" i "inapropiat".

Segons el document, l'abús és generalitzat però hi ha un "profund contrast" entre branques de coneixement. Per exemple, mentre que a Ciències el professorat associat constitueix el 9% del total, en l'àmbit de les Ciències socials i jurídiques puja fins al 32%. En alguns departaments d'aquesta branca, el percentatge assoleix el 80% com passa en algun cas de la URV i la UB.

Precarització del sector

L'Observatori destaca que fins al 2017-18 el professorat associat no deixava d'augmentar mentre es reduïen els efectius de la resta de professorat i explica el creixement per diversos factors, com els límits a la taxa de reposició de personal a partir de l'inici de la crisi o les dificultats financeres de les universitats públiques.

D'altra banda, assenyala el baix cost (per hora de classe impartida) del professorat associat en comparació amb el de les figures de professorat permanent a temps complet així com la no exigència d'acreditació per a contractar docents associats.

L'informe alerta que el creixement del professorat associat i la consegüent "precarització" laboral del món docent universitari pot provocar que es redueixi l'activitat investigadora de les universitats, "posar en perill" la llibertat acadèmica del professorat i empitjorar l'aprenentatge dels estudiants.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article