La taxa de risc de pobresa millora 1,8 punts, però encara un 19,5% de persones se situen per sota del llindar

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes pugen un 1,4% el 2019, i es situen en els 13.527 euros


La taxa de risc de pobresa del 2019 millora 1,8 punts, tot i que encara un 19,5% de persones se situen per sota del llindar. D’altra banda, els ingressos mitjans nets de les llars catalanes són de 13.527 euros per persona l’any 2019, un 1,4% més que l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes van ser de 33.321 euros, un 1,7% més. El col·lectiu més beneficiat per aquesta baixada és el de més de 65 anys, amb una taxa del 12,2%, 7 punts menys que l’any anterior. En aquest grup, les dones són les més beneficiades, ja que la seva taxa passa d’un 24,6% a un 15,5%.

D’altra banda, el llindar de risc de pobresa ha baixat un 2,8% i se situa en 10.674 euros en les llars formades per una sola persona. Aquest llindar (que es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum de les llars catalanes) acostuma a augmentar o disminuir seguint la tendència dels ingressos mitjans. Malgrat això, el perfil distributiu de la variació dels ingressos del 2019 ha provocat que el llindar baixi, tot i l’augment dels ingressos mitjans.

Per això, i contràriament al que va passar l’any passat, els indicadors de desigualtat denoten un lleuger augment. L’índex S80/S20 mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 5,4 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, mentre que l’any anterior era del 5,2. Així mateix, l’índex de Gini també té una variació negativa i passa d’un 30,3 el 2018 a un 31,2 el 2019. Un índex de Gini igual a 0 indicaria màxima igualtat i 100 la desigualtat més extrema.

La taxa AROPE disminueix en 1,1 punts i passa del 24,7% del 2018 al 23,6%. Dels tres components sobre els quals es construeix la taxa, n’hi ha dos que milloren: la taxa de risc de pobresa (que passa del 21,3% al 19,5%) i el percentatge de població en situació de privació material severa (que ha passat del 6,5 % al 5,7%). En canvi, el percentatge de llars amb baixa intensitat de treball (que l’any 2018 se situava en el 5,8%) el 2019 ha pujat fins al 8,3%.

Pel que fa a les privacions de les llars catalanes, les més freqüents l’any 2019 són no poder-se permetre una setmana de vacances a l’any (passa en un 27,6% de les llars mentre que el 2018 era en un 27,2%), i no poder fer front a despeses imprevistes (passa en un 26,1% de les llars mentre que el 2018 era en un 28,3%).

D’altra banda, ha disminuït el nombre de persones que viuen en llars i que afirmen no arribar amb facilitat a final de mes. Aquesta és la situació del 50,8% de la població el 2019, mentre que el 2018 era el 52,7%.

Les transferències socials, incloses les pensions, han incrementat la renda original de les famílies un 32,3%, mentre que l’any 2018 ho van fer en un 29,7%. El 61,7% de les llars catalanes han rebut almenys un tipus de prestació social (prestacions per vellesa, desocupació, supervivència, malaltia o invalidesa, així com ajuts per a la família, habitatges o estudis, entre altres). Del total de llars que han rebut prestacions, un 56,4% han estat per vellesa o supervivència i un 31,1% per atur. Un 29,6% d’aquestes llars han estat beneficiàries d’algun altre subsidi i prestació.

La nacionalitat, relacionada amb el risc de pobresa

La taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferència social és del 43,6%. Aquesta taxa passa a ser del 26,4% quan es comptabilitzen les pensions de vellesa i supervivència, i del 19,5% quan es comptabilitzen totes les transferències socials. L’any 2018, aquests percentatges eren del 41%, del 25,7% i del 21,3%, respectivament.

La nacionalitat és una de les variables relacionades amb el risc de pobresa. Les persones majors de 16 anys de nacionalitat estrangera presenten una taxa de risc de pobresa del 50,1% (amb una pujada de 2,1 dècimes respecte a l’any anterior), mentre que en el cas de les de nacionalitat espanyola la taxa és del 13% (amb una disminució de 3,7 punts respecte a la de l’any anterior).

Segons la composició de la llar, la taxa de risc de pobresa disminueix 3,9 punts percentuals en les llars sense fills dependents i se situa en el 13,2%. En canvi, quan hi ha fills dependents augmenta 1 punt i se situa en el 26,3%. La taxa més elevada el 2019 és la de llars formades per un adult amb un o més fills dependents (46,9%).

La taxa de risc de pobresa tot i estar treballant millora en 2,3 punts i és del 12,1%. D’altra banda, la situació de les persones aturades l’any 2019 continua millorant per segon any consecutiu, amb una taxa de risc de pobresa del 36,2% (4,2 punts menys que l’any 2018).

Necessitat de rebre ajuda per a béns bàsics

El 9,6% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l’any 2019. Concretament, un 5,8% manifesten haver demanat ajuda a familiars i amics, un 1,7% a entitats privades o religioses, i un 2,1% tant a familiars i amics com a entitats.

Un 2,2% de les llars catalanes declaren que durant l’any 2019 han estat privades d’una font d’energia necessària per a les activitats de la vida diària, amb un augment de 0,9 punts respecte al 2018.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article