El 64% de les persones que van a centres de gent gran senten soledat

Segons un estudi de la Fundació La Caixa, el percentatge d’usuaris que se senten sols puja al 68,5% al conjunt de l’Estat


El 64,1% de les persones que assisteixen als centres de gent gran a Catalunya senten soledat, segons un estudi de la Fundació la Caixa. En el conjunt de l'Estat, la xifra ascendeix al 68,5%, del qual el 53,7% correspon a soledat moderada, el 10,3% greu i el 4,5% molt greu. La dada de Catalunya s'extreu d'una mostra de 4.450 usuaris dels 192 centres propis i adherits en conveni amb les administracions públiques, entitats i centres del programa Gent Gran de la fundació. L'estudi determina que al soledat social, que és la manca de connexió social i relacions de suport, és lleugerament més gran que la soledat emocional, que són els sentiments d'abandó, buidor i absència de persones estimades.

La soledat emocional augmenta a mesura que la persona es va fent gran. Pel que fa al gènere, afecta a homes i dones de manera similar: el 662% dels homes i el 69,4% de les dones pateixen soledat. Tot i això, la manera d'experimentar-la i viure-la té alguns matisos. Per exemple, en els homes es caracteritza per un dèficit relacional focalitzat en l'absència de persones amb les que relacionar-se i, especialment en una manca de relacions de confiança. En canvi, en les dones, s'hi afegeixen sentiments de buidor i abandó, amb matisos essencials d'una soledat més complexa.

Les persones casades són les que refereixen menys soledat, mentre que les viudes són les que més, amb diferències al voltant del 10%. Tot i això, no hi ha un patró clarament definit de més o menys soledat pe fet de viure sol o acompanyat. D'altra banda, com més baix és el nivell educatiu més gran és la soledat emocional. Malgrat aquesta sensació de soledat, al voltant del 65% de les persones manifesten que estan satisfetes amb la seva vida i que viuen una vida amb sentit i significat. HI ha un 33% però que no ho creu.

Dades prèvies a la pandèmia

Les dades recollides en aquesta enquesta són anteriors a la pandèmia de la Covid-19, durant la qual s'hi ha sumat l'aïllament social. Per conèixer aquesta situació, el Programa Gent Gran de la Fundació La Caixa ha fet el seguiment de persones usuàries de centres de gent gran de tot l'Estat confinades a casa seva. Entre les conclusions extretes, destaca que són les persones amb una visió més positiva i proactiva de la soledat les han que han portat millor el confinament.

L'informe conclou que les persones que no pateixen soledat afronten la vida de manera proactiva i s'han forjat una visió positiva d'aquesta. En canvi, l'afrontament passiu, amb resignació, és més propi de persones amb alts nivells de soledat. Per això, s'apunta que empoderar i capacitar les persones per modificar aquestes estratègies és fonamental per a l'èxit de les intervencions per reduir les situacions de soledat.

L'enquesta principal es va fer entre els mesos d’octubre i novembre del 2018, a 14.832 persones que assisteixen a la xarxa de més de 600 centres de persones grans propis de la Fundació 'la Caixa i en conveni amb les administracions públiques. D'aquestes, el 31,1 % són homes i el 68,9 % són dones. El 40,89 % de les persones enquestades conviuen amb la seva parella, mentre que el 33,91 % viuen soles, i la resta, amb altres familiars o amics. El 49,2 % de les persones enquestades disposen d’estudis primaris i el 25 % del total tenen estudis secundaris.

L’escala utilitzada per mesurar la soledat és l’escala de soledat de De Jong Gierveld (1987), que es fonamenta en la idea que la soledat és la discrepància entre les relacions socials desitjades i les que efectivament es tenen, és a dir, en el model de la discrepància cognitiva, en el qual com més diferència hi ha entre el que s’espera i la realitat, més gran és la soledat experimentada.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article