La bretxa salarial entre homes i dones s’encalla en el 22%, segons un estudi de CCOO

El sindicat adverteix que, al ritme que Catalunya redueix la diferència, es trigarien 30 anys en aconseguir la igualtat salarial


“La bretxa salarial entre homes i dones es dona en totes les edats, en tots sectors i en tot tipus de contractes laborals”, ha afirmat Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO Catalunya, durant la presentació de l’Enquesta d’Estructura Salarial, amb dades del 2018, que ha presentat el sindicat aquesta setmana. Les xifres revelen que les dones van tenir un salari mitjà anual de 5.350 euros inferior als dels homes el 2018, el que equival a una bretxa salarial del 22,2%. 

D’aquesta manera, el salari mitjà anual dels homes era d’uns 28.640 euros, força lluny dels prop de 22.300 euros de les dones. Malgrat la baixada d’un 0,8% de la bretxa salarial respecte el 2017, CCOO adverteix que es trigarien aproximadament 30 anys en igualar el salari d’homes i dones, i posa de manifest que encara queda feina per fer per aconseguir una major igualtat salarial.

Pel que fa a la bretxa del salari per hora, les dades de l’informe revelen que la diferència entre homes i dones es va veure reduïda el 2018 un 12,4%, però no perquè incrementessin les xifres salarials, sinó per la disminució de cadascun d’aquests ingressos. El salari de les dones va baixar dels 14,58 euros l’hora del 2017 als 11,74 euros el 2018, mentre que el dels homes va disminuir, entre un any i l’altre, dels 17,32 euros l’hora als 13,40 euros.

La bretxa es dispara a partir dels 45 anys

La bretxa salarial existeix, com ressalta Alba Garcia, “a totes i cada una de les franges d’edat”. En tots els casos, el salari mitjà de la dona és inferior al dels homes, però amb un repunt destacat a partir dels 45 anys, on la diferència salarial equival a una quarta part del salari dels homes (23.500 euros de les dones enfront dels 31.368 euros dels homes). 

A partir dels 55 anys, la desigualtat salarial anual s’incrementa en un quasi bé 28%, que equival a 9.000 euros anuals de diferència el 2018, i es detecta un descens en la xifra salarial anual de la dona respecte al de l’home, que puja. Això s’explica perquè, sovint, la dona que vol conciliar es veu perjudicada per un sistema laboral que dona poques facilitats, mentre que l’home aconsegueix el seu zènit professional just en l’edat propera als 45 anys. 

A més d’aquesta dificultat per conciliar en el cas de les dones quan arriben a determinada edat, al sindicat li preocupa que, tal com recullen les xifres, la franja d’edat entre els 25 i 34 anys, tot i que no és la que té una desigualtat salarial més gran, sí que és on s’ha detectat un augment del promig de la bretxa més elevat: del 12,3% al 16,3% del 2017 al 2018.

Una doble discriminació

La diferència salarial entre homes i dones es fa evident tant en persones de nacionalitat espanyola com entre les persones nascudes fora de l’Estat espanyol. En el cas de les dones d’origen espanyol, hi ha una bretxa salarial de gènere del 23,4% respecte als homes de la mateixa nacionalitat.

En el cas de les dones nascudes fora de l’Estat, aquestes han de fer front a una doble discriminació, que és la de gènere i la d’ètnia. Aquestes pateixen una bretxa del 17% respecte als homes d'origen migrant, però la diferència és encara més notable si es compara amb els homes de nacionalitat espanyola, que se situa en el 38,3% de diferència salarial.

La bretxa es fa més evident en el sector dels serveis

La bretxa salarial de gènere també es calcula en els tres sectors d’activitat més destacats a Catalunya, que són el de la construcció, el de la indústria i el dels serveis. Tal com apunta el sindicat amb l’informe, on s’observa la diferència salarial més elevada és en el sector dels serveis (21,3%), que és precisament l’àmbit on treballen més dones. El segueix el sector de la indústria (19,8%) i, en tercer lloc, el de la construcció (2,1%). En el cas d’aquest últim, CCOO destaca la dificultat de fer un càlcul “més nítid”, donat les poques dones que treballen al sector.

Una diferència ‘indefinida’

Pel que fa als tipus de contracte, on s’observa major igualtat en l’àmbit salarial entre homes i dones és en els contractes temporals, on la bretxa ha disminuït un 2,2% de 2017 a 2018 (de 9,8% al 7,6%). Malgrat això, aquesta reducció no es fa patent en els contractes indefinits, on la bretxa salarial anual de gènere es manté lleument per sobre del 24% des de 2015, i que equival a més de 7.000 euros de diferència a l’any entre homes i dones. D’altra banda, la diferència salarial entre les persones que treballen a temps parcial (14,3%) supera per primer cop a la bretxa entre les que treballen a jornada completa (16,3%).

Un pla d’acció per apropar-se a la igualtat

Per tal de reduir la diferència salarial entre homes i dones, el CCOO ha proposat un pla d’acció per fer-hi front. Primer, volen reclamar informació al registre salarial de les empreses per valorar si la informació donada és correcta, calcular la bretxa tenint en compte reduccions de jornada i contractacions a temps parcial, negociar les mesures de plans d’acció propis i en els plans d’igualtat.

En cas de que els plans d’igualtat ja estiguin en marxa, es demana fer-ne un seguiment de l’aplicació de les mesures i, tot seguit, avaluar-les. En cas que les empreses incompleixin aquestes mesures o no incloguin els salaris dins dels plans d’igualtat, el CCOO demana “presentar una denúncia a la Inspecció de Treball”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article