Aprovada la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

Segons el Govern representa un canvi de paradigma


El Parlament de Catalunya va aprovar ahir, la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. Impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, té l'objectiu de millorar el sistema de protecció davant els maltractaments, agilitzar l’adopció nacional i situar el dret de participació al capdavant de les polítiques d’infància.

La Consellera Carme Capdevila va manifestar que l'aprovació de la llei representa un canvi de paradigma en la concepció de la infància i l’adolescència.

La Llei incorpora novetats, com ara l’impuls de consells de participació d’infància en l’àmbit municipal i la creació d’un Consell Nacional d’Infància, perquè l’infant tingui un espai on poder expressar la seva opinió sobre qüestions que l’afecten. Per fomentar l'escolta dels infants, es crea la figura del procurador de la infància, que farà una funció d’inspecció, d’atenció a les queixes i sol·licituds dels infants i d’elevar al Govern recomanacions i informes i es preveu la creació de taules territorials d'infància.

La Llei estableix l’obligatorietat de notificar les resolucions de l’administració als adolescents, els quals les podran impugnar, així com d’informar a l’infant i a l’adolescent de les mesures que se li adoptaran, de la seva situació i de les actuacions que caldrà seguir.
 
Una altre novetat  és que, en la mesura que sigui possible, serà la persona maltractadora la que marxi de casa i no l’infant maltractat.
 
Pel que fa a les adopcions, la llei preveu acordar la mesura d’acolliment preadoptiu en interès de l’infant sense el consentiment dels pares biològics. Es limita el temps d'oposició per part dels pares biològics a l'acolliment preradoptiu a dos mesos.

En un altre sentit, la llei  incorpora dues noves modalitats d’acolliment: l'acolliment familiar permanent i l'acolliment professional.

Finalment, el Parlament va aprovar ahir la creació d’un centre de recerca sobre els maltractaments infantils, que es preveu a la Llei.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article