Set de cada deu adolescents catalans consumeixen pornografia de manera freqüent

Un informe de Save the Children situa en els 12 anys l'edat a la qual accedeixen per primera vegada a continguts pornogràfics


Els adolescents catalans veuen pornografia per primera vegada als 12 anys i dels que en consumeixen (62,2%), 7 de cada 10 (el 72,8%) ho fa freqüentment (ho han fet durant els últims 30 dies). El consum freqüent és superior entre nois (79%) que entre noies (56,8 %), es produeix en la intimitat (95,2%) i se centra en continguts gratuïts online.

Així es desprèn de l’informe ‘(Des)informació sexual: pornografia i adolescència’ que Save the Children ha elaborat per estudiar el consum de continguts sexuals pornogràfics entre la població adolescent i el seu impacte en les seves relacions. A banda, l’informe recull una sèrie de recomanacions sobre com abordar la sexualitat per a les famílies, els professionals de l’educació i de la salut i la pròpia població adolescent. A més, l’organització ha elaborat una guia específica per a pares i mares.

Per realitzar l’informe, l’organització ha comptat amb el testimoni de 400 estudicants d’entre 13 i 17 anys de tot Catalunya que han participat responent una enquesta i fent diferents tallers.

Segons l’estudi, les relacions en grup entre companys i companyes són clau en la iniciació al consum de pornografia, posteriorment es busca de manera intencional per resoldre dubtes i continuen visualitzant-la per satisfer el seu desig sexual. En aquest sentit, el desig sexual adolescent es va construint sobre uns fonaments “irreals, violents i desiguals”, tal com conclou l’informe.

Per al 30,9% dels i les adolescents, la pornografia és l’únic recurs per aprendre sobre sexualitat i gairebé la meitat dels enquestats troba a faltar tenir més informació sobre qüestions afectives i sexuals. “Els adolescents ens creiem que la realitat es basa en aquest tipus de vídeos”, assegura en Jaume, de 19 anys. “Aleshores una assignatura o un reforç d’aquest tipus d’educació des de primària o l’ESO aniria molt bé”, afegeix. “Que s’hi parli de tot, no només de mètodes anticonceptius, sinó explicar absolutament tot, quan és el moment que ho has de fer, com has de tractar l’altra persona, com dir que no, la comunicació, etc.”, explica la Carla, també de 19 anys.

L’estudi també revela que el 54,6% dels adolescents, principalment els nois, creu que la pornografia dóna idees per a les seves pròpies experiències sexuals, i el 46,5% dels quals ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica. En relació a aquest últim punt, Save the Children considera especialment preocupant que, quan intenten imitar el que veuen, no sempre sol·liciten consentiment previ a la seva parella. Un 8,5 % ho ha fet sense el consentiment explícit de la seva parella i sense que a aquesta li hagi semblat bé.

“Sense una educació afectiva i sexual inclosa al currículum escolar i davant un món tecnològic ple de possibilitats, la pornografia s’ha convertit en professora i consultori de sexualitat per als adolescents. El perill no és que vegin pornografia, sinó que el seu desig sexual s’està construint sobre uns ciments irreals, violents i desiguals i creient que el seu consentiment, els desitjos i preferències, o les de la resta, no tenen perquè ser tinguts en consideració”, assegura Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

L’anàlisi s’ha fet amb un enfocament de gènere i diversitat per conèixer, entre altres qüestions, si el consum i la percepció del que veuen varia segons el gènere o les preferències sexuals o si el col·lectiu LGTBI se sent representat. L’informe constata importants diferències entre gèneres. Així, mentre que el 86,3% dels nois afirma haver vist pornografia alguna vegada a la seva vida, aquest percentatge descendeix al 38,1% en el cas de les noies. Per ells, el primer accés respon a una recerca activa o una espècie de ritual d’iniciació. Elles, en canvi, troben el contingut molt més accidental, i estan més exposades a rebre’l de persones desconegudes. Mentre ells ho consumeixen per satisfer “necessitats instintives”, les adolescents ho fan per aprendre què s’espera d’elles.

Pràctiques nocives, violència i desigualtat

D’altra banda, la ONG ha preguntat als adolescents si detecten violència, desigualtat i pràctiques de risc en el que veuen, i un 49,4 % (gairebé la meitat de la mostra a Catalunya) és conscient de les diferències entre les seves pròpies relacions i les que apareixen en la pornografia. No obstant això, aproximadament un 25% no distingeix entre la pornografia i les seves pràctiques pròpies. Pel que fa a les escenes violentes, l’àmplia majoria (81,9 %) reconeix que els continguts pornogràfics a vegades són violents, i les noies (74 %) ho perceben més així que els nois (69,3 %). A més, destaca el fet que elles dubten més respecte de si contenen continguts violents o no, el que pot estar relacionat amb un menor consum. La majoria de persones de gènere no binari hi reconeixen la violència.

En aquest sentit, l’informe també revela que sis de cada deu adolescents (67,5%) creuen que normalment la pornografia no és igualitària, però el triple de nois (21,1%) que de noies (7,5%) opina que sí que ho és. Pràcticament el total d’adolescents amb gènere no binari reconeix la desigualtat de rols en els vídeos. D’altra bana, un 57,7 % d’adolescents que consumeix pornografia més sovint prefereix aquells continguts en els quals no hi ha una jerarquia de poder.

L'organització ha estudiat com es trasllada tot això a la realitat i sobre aquest tema ha trobat que gairebé la meitat de la població adolescent (el 47,1%) no utilitza sempre mètodes de protecció i el 16,5% no ho fa mai o gairebé mai. Així mateix, el 15% dels qui han vist pornografia ha entrat en contacte, almenys una vegada, amb una persona desconeguda amb finalitats sexuals a través d'Internet. Si bé aquestes conductes no han de respondre directament al consum de pornografia, l’ONG considera que són “comportaments preocupants”, ja que poden comportar un alt risc de patir violència online, tan real i nociva com la física, i pot derivar en una trobada real, en la qual pot produir-se un abús o agressió sexual que derivi en infeccions de transmissió sexual i fins i tot en un embaràs no desitjat.

Tramitació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència enfront de la Violència

Davant les dades d’aquest informe, Save the Children recorda la importància que el Congrés tramiti com més aviat millor la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència enfront la Violència. Aquesta llei té un gran enfocament preventiu i inclou l'educació sexual i afectiva com a principi transversal en l'ensenyament reglat, de manera que l'alumnat aprendria a l'aula, sempre de forma adaptada a la seva etapa educativa, conceptes necessaris per ser capaços de detectar la violència o l'abús, com són el consentiment, l'autonomia del cos, el desenvolupament de les emocions o la creació de relacions igualitàries. La llei també inclou campanyes de sensibilització per prevenir la violència i empoderar la infància i adolescència en qüestions d'educació afectiva i sexual i en igualtat de gènere.

Aquesta formació hauria d'anar acompanyada, entén Save the Children, d'educació en ciutadania digital perquè l'adolescència sàpiga gestionar les esferes principals de la seva vida. “Sense una adequada educació afectiva i sexual, i sense la formació en un ús segur i responsable d'Internet, existeix una major exposició a situacions i conductes de risc. Una actitud crítica davant la informació que reben, el que veuen i comparteixen, és una eina que els acompanyarà tota la vida”, explica Rivas.

Per tal de fer costat a les famílies, als professionals de l'educació i de la salut i a la pròpia població adolescent, Save the Children aporta en aquest informe una sèrie de recomanacions per afrontar aquesta nova realitat.

Per últim, Save the Children demana la col·laboració entre l'Administració i plataformes d'Internet per implementar mecanismes de regulació de l'accés a contingut pornogràfic, que assegurin que els menors d'edat no puguin accedir a la pornografia. Aquestes plataformes han de “conscienciar-se i ser responsables”, assegurant-se que, si el contingut no és adequat per un menor d'edat, no se li pot permetre l'accés.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article