Barcelona crea una categoria laboral específica i adapta l’oferta pública a persones amb discapacitat intel·lectual

L'Ajuntament ofereix 27 places d'ajudant de Serveis Auxiliars, que s'ampliaran a 30 en la propera convocatòria

L'Ajuntament de Barcelona ha creat una nova categoria laboral específica i ha adaptat el procés de selecció d'una convocatòria d'oferta pública per a la incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual. En concret, s'ofereixen 27 places d'ajudant de serveis auxiliars, que s'ampliaran a 30 en la propera convocatòria.

Tot i que el procediment és el mateix que en altres convocatòries, no es requereix una titulació mínima als aspirants i s’han adaptat la fase d’oposició i el període de prova. L’adaptació més significativa és l’eliminació del temari teòric per a la primera prova, que es resoldrà amb un test de competències cognitives bàsiques d’un màxim de 35 preguntes.

Pel que fa a la prova pràctica, consistirà en el desenvolupament d’un o més exercicis pràctics mitjançant la resolució de diferents situacions relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball a ocupar. Aquesta prova serà presencial, sempre que les mesures sanitàries ho permetin, i es representaran situacions a resoldre que permetin valorar les destreses bàsiques i competències professionals que requereixi el lloc de treball.

A més, la convocatòria va acompanyada d’una guia explicativa de lectura fàcil amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat cognitiva i facilitar la màxima autonomia possible a les persones aspirants per poder realitzar el procés de sol·licitud sense intermediaris. En aquest sentit, l’entrevista no formarà part del procés selectiu, sinó que servirà per conèixer les persones seleccionades i així valorar la millor idoneïtat entre el lloc laboral i les competències i interessos personals de cadascú.

La incorporació al lloc de treball també formarà part del procediment. Les persones seleccionades comptaran amb el suport i seguiment de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (EAL).

Les persones aspirants hauran han de tenir la condició legal de discapacitats amb un grau igual o superior al 33%, del qual, com a mínim, el 25% ha de ser discapacitat intel·lectual. La convocatòria s’ha obert aquest dimecres i les sol·licituds de participació es podran presentar fins al 21 de desembre.

El regidor i president de l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha destacat la importància “de garantir, a les persones amb discapacitat, el dret a desenvolupar un projecte de vida laboral i gaudir d’igualtat d’oportunitats en el mercat laboral ordinari”.

Per aquesta raó ha celebrat l’adaptació del procediment de selecció: “estem davant d’un procés de selecció pioner i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, que construït entre les entitats del sector i l’Ajuntament ens permetrà garantir oportunitats en el treball i també incrementar el nivell d’autonomia, fomentant la inclusió en la comunitat d’aquests futurs treballadors municipals”, ha afirmat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article