El Síndic demana polítiques que fomentin la mediació per preservar els drets dels infants en les separacions familiars

Constata una judicialització excessiva i una mancança de formació especialitzada dels agents que intervenen en el procés


El Síndic de Greuges cada any rep nombroses queixes i consultes relacionades amb separacions conflictives de parella. En alguns casos aquestes situacions poden afectar els drets i les necessitats dels infants, ja que són instrumentalitzats i dipositaris de l'angoixa provocada per la separació. Això els pot provocar un greu patiment. En un informe, el Síndic constata una judicialització excessiva i una mancança de formació especialitzada dels agents que intervenen en el procés i per això demana polítiques per a un canvi de paradigma que prioritzi la mediació. Considera que la judicialització del conflicte ha de ser l'últim recurs i reclama posar els interessos dels infants al centre de les decisions que els afectin.

El context actual de pandèmia també ha afectat el dret dels infants a mantenir relacions i contacte directe amb els dos progenitors de manera regular. Per això el Síndic demana que s'habilitin mitjans alternatius telemàtics en els serveis tècnics de punt de trobada per garantir el dret de relació dels infants amb el progenitor amb qui no convisquin.

En aquest sentit, l’ens ha lliurat al Parlament l'informe ‘Els drets d'infants i adolescents: centre d'atenció en les separacions conflictives’, a partir de l'anàlisi de les queixes rebudes i de les actuacions d'ofici que ha obert.

Algunes de les queixes més recurrents en els darrers anys són sobre la suposada negligència en la cura de l'infant per part d'un progenitor; l'incompliment de la sentència judicial; el desacord amb el seguiment i la valoració de les trobades en el servei tècnic de punt de trobada; el canvi unilateral d'escola o d'empadronament; la retenció o trasllat a un país estranger amb l'infant sense el consentiment de l'altre o el desacord que la veu de l'infant no hagi estat escoltada en seu judicial, entre d'altres.

En l'informe es constaten dèficits i mancances, com en la formació especialitzada dels agents intervinents i dels operadors jurídics en resolució de conflictes per la via del diàleg i la mediació. També s'observen dèficits en formació en matèria de drets dels infants.

Així mateix, el Síndic detecta dèficits de coordinació entre la multiplicitat de serveis que intervenen en l'abordatge de situacions de conflictivitat familiar. Considera que moltes qüestions podrien quedar resoltes més ràpid i d'una manera més efectiva per mitjà d'instruments de dret col·laboratiu o mitjançant la figura de la mediació, i no per la via judicial.

La institució també detecta una manca de serveis de teràpia de cobertura pública que puguin oferir un tractament especialitzat i continuat que aportin respostes terapèutiques a les necessitats que presenten els membres familiars, en especial els infants.

D’altra banda, el Síndic observa que falten programes d'educació emocional, de gestió de conflictes i de foment de la mediació en l'àmbit educatiu; programes que promoguin la coparentalitat positiva i desplegar la figura de coordinació de parentalitat, que pot contribuir a la millora de les relacions familiars. A més, veu necessari impulsar l'educació emocional a les escoles i als instituts amb més formació continuada del professorat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article