El Síndic demana que s’avaluï el risc d’anar a escola si els alumnes conviuen amb persones vulnerables

L’ens constata que “nombrosos” infants no han assistit regularment a l’escola a causa de la crisi sanitària i dels riscos per a la salut


El Síndic proposa crear un comitè mèdic que avaluï el risc d’assistència a l’aula durant la pandèmia de l’alumnat amb familiars vulnerables, després de constatar que “nombrosos infants” no han assistit regularment a l’escola a causa de la situació sanitària generada per la Covid-19. Les queixes, expliquen a l’ens, són de famílies que consideren els centres educatius com a “entorns poc segur” sense aportar cap risc concret, d’alumnat que conviu amb familiars vulnerables i d’alumnat que té algun tipus de malaltia i que no ha pogut accedir a la modalitat d’atenció educativa domiciliària.

Pel que fa a l’alumnat que no assisteix al centre perquè conviu amb familiars vulnerables, el Síndic de Greuges ja va exposar al Departament d’Educació que el Protocol sobre la gestió de casos Covid-19 als centres educatius “no feia esment ni aportava criteris d’actuació”. Per aquest motiu, l’ens va demanar que s’establissin “directrius específiques”, conjuntament amb el Departament de Salut, en què es determinessin les condicions per garantir la presencialitat, amb mesures de prevenció i protecció, o, en cas que no fos possible, les condicions en què eventualment s’haguessin d’adoptar mesures de no-presencialitat.

Davant de la manca de concreció del Govern, el Síndic demana, ara, al Departament d'Educació que creï un comitè integrat per personal mèdic i educatiu que tingui la funció de valorar el risc que suposaria l’escolarització presencial de l’alumnat que conviu amb progenitors, tutors legals o germans que acreditin una malaltia d’elevada complexitat o altres situacions de risc per a la salut, en funció dels informes mèdics i escolars que aportin les famílies. I en cas que així es determini, cal que estableixi mesures d'aprenentatge alternatiu a la presencialitat en els casos d'alumnat amb progenitors, tutors legals o germans vulnerables.

D’altra banda, l’opció triada per la família de no portar l’alumnat al centre, justificada o no per raons de caràcter sanitari o d’altra índole, “no pot penalitzar l’alumnat”, avisa el Síndic, perquè l’infant “no és responsable d'aquesta opció, ni generar efectes afegits que condicionin negativament el seu procés d’aprenentatge, inclosa l’avaluació”. 

Sense risc per a la salut no hi ha “condició suficient”

Per als casos dels alumnes que no hi assisteixen perquè les famílies no consideren les escoles un entorn segur, el Síndic avisa que “la situació de pandèmia no és prou per justificar no assistir a l’escola”, sempre que aquesta incorpori les mesures de protecció necessàries per prevenir possibles contagis, i sempre que no hi hagi prou risc per a la salut de l’alumnat que justifiqui la seva inassistència al centre.

De fet, segons l’ens, més enllà de situacions puntuals, els centres educatius han pogut garantir el desenvolupament de l’activitat lectiva de manera adequada i que la presencialitat no ha impedit que l'activitat lectiva es desenvolupés amb prou condicions de seguretat per a la salut de l’alumnat. Al llarg d'aquest primer trimestre, hi ha hagut 30.486 alumnes contagiats de Covid-19, majoritàriament fora del centre, el 2,1% del total de l’alumnat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article