El Govern aprova sis milions d’euros més d’ajuts per al lleure i les activitats extraescolars 

Hi haurà ajudes a empreses, entitats, treballadors i gestors d'espais de lleure


El Govern ha aprovat una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Amb el decret llei aprovat, s’habiliten nous ajuts extraordinaris d’urgència per un import global de sis milions d’euros, per a empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

La finalitat d’aquests ajuts és afavorir la sostenibilitat econòmica d’un sector que acumula perjudicis econòmics com a conseqüència de les mesures que s’han adoptat durant els darrers mesos per fer front a la pandèmia.

El 4 de gener passat, el Govern va establir la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, així com la suspensió de les activitats extraescolars o esportives que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual (dins o fora del centre educatiu) o bé l’obligació de reorganitzar-les en grups estables de convivència.

Més enllà dels llocs de treball i dels serveis que du associats, el lleure educatiu s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que la situació de pandèmia pot tenir per a infants i adolescents, sobretot per a aquells més vulnerables socioeconòmicament.

Per això, i amb l’objectiu de pal·liar les pèrdues econòmiques del sector i ajudar-lo a afrontar les dificultats que travessa, així com les contínues exigències d’adaptació, el decret llei preveu aquesta nova partida de sis milions d’euros, que es distribuirà en tres modalitats d’ajut diferents en funció dels beneficiaris.

Hi haurà ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat. També hi haurà ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant. Per últim, hi haurà ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant. Les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert rebran els ajuts, que estan concebuts com a ajudes extraordinàries i puntuals en forma de prestació econòmica de pagament únic. El crèdit no exhaurit en una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que
s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article