Amics de la Gent Gran demana un pacte transversal contra la soledat i l’aïllament

A Catalunya hi ha un total de 786.000 persones que viuen soles, el 42,2% de les quals tenen 65 anys o més


A Catalunya hi ha un total de 786.000 persones que viuen soles, de les quals 334.000 (el 42,2% del total) tenen 65 anys o més. Els experts apunten que la vida en solitari continuarà creixent, tenint compte que l'esperança de vida ha augmentat, que es produeixen més ruptures de parella abans de la jubilació, i que cada vegada hi ha més persones que arriben a l'última etapa de la vida en solteria o sense parella estable. Amb motiu de les eleccions al Parlament, del proper 14 de febrer, des de l’entitat Amics de la Gent Gran fan un seguit de propostes i demanen un pacte transversal contra la soledat i l’aïllament.

Durant la pandèmia, les persones grans han estat al centre d’atenció, per l’impacte del virus en aquest grup de població, però també pels prejudicis i els estigmes associats. “S’han produït situacions de vulneració de drets, aplicant mesures que els hi ha afectat, sovint, de manera directa sense tenir en compte les seves necessitats ni la seva opinió i, en alguns casos, sense informar-les”, adverteixen a l’entitat.

De manera generalitzada, han patit discursos i mesures edatistes que les han discriminant per la seva edat, i s’ha tendit a projectar una imatge de les persones grans que no es correspon amb la seva diversitat. A més, alerten, “la situació de pandèmia ha fet aflorar la tensió existent que ja es vivia des del sistema de cures i atenció a les persones grans”.

Set mesures prioritàries i un pacte

Per aquest motiu, l’entitat demana, d’una banda, als partits polítics que exposin a la ciutadania les seves propostes envers la gent gran de Catalunya pels propers quatre anys. De l’altra, l’entitat fa set propostes.

Garantir el compliment dels drets fonamentals de les persones grans en igualtat d’oportunitats que la resta de la població. “Considerem que es pot garantir la igualtat d’oportunitats promovent l’autonomia i la participació activa de les persones en els processos de presa de decisió tenint en compte la seva diversitat física i psíquica”.

Assegurar el dret de les persones grans a la participació social i comunitària en igualtat de condicions que la resta de la població. Actualment, les persones grans estan afectades pel tancament de biblioteques, centres cívics, casals de gent gran o llars de jubilats. “Demanem que s’ofereixin alternatives que promoguin espais de trobada i socialització per a la gent gran, tot establint les mesures de seguretat i de prevenció necessàries”.

Revisar el model de cures de llarga durada i consolidar la implantació dels principis del model d’Atenció Centrada en la Persona. “Apostem per fer possible que les residències siguin llars on les persones grans puguin desenvolupar el seu projecte vital, independentment del seu estat de salut”. 

Supervisar, per part de l’Administració, les condicions dels centres residencials. “Considerem fonamental la suficiència de professionals que garanteixin unes condicions residencials dignes per a la gent gran, des del punt de vista de la salut, entenent-la com a salut física, emocional i relacional”.

Establir mesures que promoguin la qualitat de vida, la seguretat i el benestar de la gent gran posant l’accent en totes les xarxes de proximitat, d’assistència primària i de serveis bàsics. “Demanem la interlocució continuada amb l’Administració per seguir teixint relacions comunitàries i seguir donant suport a les iniciatives ciutadanes, com les xarxes de suport veïnals”.

Escoltar les mesures recomanades per entitats, plataformes i consells de persones grans durant la pandèmia. “Fem la petició d’incorporar la veu de les persones grans, les famílies i les entitats que hi treballen per ajustar les accions i noves polítiques que es duguin a terme”.

Transformar la mirada que hi ha sobre la vellesa per tal de fer front a l’edatisme. “Considerem necessari un treball transversal de reeducació social, posant l’accent en els actius i les capacitats de les persones grans, evitant els prejudicis i els estigmes presents en àmbits com l’educació, la cultura, la publicitat, el discurs mediàtic o el vocabulari que emprem com a societat”.

Per tot això, l’organització considera que cal un pacte transversal contra la soledat i l’aïllament i proposa la creació d’una Secretaria Tècnica que impulsi la dinamització de les entitats i moviments existents actualment.

A més, destaca la necessitat d’interlocució de les diferents administracions catalanes, la cocreació d’estratègies envers la prevenció de la soledat no desitjada amb la societat civil, el desenvolupament de campanyes de sensibilització envers la soledat i l’aïllament i el compromís dels serveis públics a desenvolupar mesures que possibilitin la prevenció de situacions d’aïllament.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article