Més coordinació en l'atenció de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual

La presentació d'un estudi dona veu a 2.100 famílies


Ahir dimarts, a la seu de Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya), es va presentar l'estudi "La situació de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament a Catalunya" proposat i coordinat per Dincat amb l'ajuda de la Fundació Jaume Bofill. De l'estudi s'extreuen la demanda de més coordinació entre els agents, la necessitat de tenir un professional de referència i poder conciliar la vida laboral i familiar per part dels pares de persones en situació de discapacitat intel·lectual.

L'estudi pretén analitzar quins canvis calen per tal d'igualar en drets i deures el col·lectiu de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i la resta de famílies del país. Prop de 2.100 famílies han participat en el procés l'elaboració de l'estudi a través de qüestionaris, que a més es centra en la normativa legal europea, espanyola i catalana. L'estudi es divideix en tres blocs, coincidents amb les prioritats de les famílies, més i millor informació i assessorament, guanyar benestar emocional de les famílies i obtenir els suport per garantir els mateixos drets que qualsevol família catalana.

Coordinació dels serveis i continuïtat assistencial

Una de les demandes més sol·licitades coincideix amb un dels mandats de la Llei de Serveis Socials: tenir un professional de referència. Aquest fet, podria suposar una millor atenció al llarg del procés vital de la persona, sobretot en moments claus, com és l'entrada a l'etapa adulta. Alhora, es reclama un servei d'assessorament per a moment d'urgència. La creació d'un servei telefònic de 24 hores o una unitat especialitzada per adaptar els serveis telefònics existents.

Els autors del llibre, a més, proposen la creació de punts d'informació locals o comarcals per centralitzar les demandes d'informació i evitar la peregrinació de les famílies.

Qualitat de vida personal i familiar

L'estudi rebel·la la complicació per part de les famílies, alhora de poder gaudir d'un benestar emocional regular. Això és degut a la complicació de conciliar la vida laboral i familiar, inclús, la creació de normatives específiques per al col·lectiu. Les famílies també demanen una major oferta en les estones de lleure, principalment, de caràcter gratuït. Finalment, es denuncia la falta de sensibilització social entorn la singularitat d'aquest col·lectiu.

L'estudi també proposa la creació de serveis de respir, modalitats de pagament tipus xec-servei per a serveis especialitzats.

Més suports per a la igualtat de drets

En el capítol de la igualtat, queda clar el sobreesforç econòmic que han de fer les famílies de persones en situació de discapacitat intel·lectual. Per tant, es proposen serveis de farmàcia gratuïta i l'accés garantit els serveis de logopèdia i fisioteràpia. Es reclama l'augment de les prestació per fill i la reforma de la Llei de Renda mínima d'inserció.

“Sabem que la conjuntura econòmica és dolenta”, afirma Xavier Masllorens, director general de Dincat, “però no totes les nostres peticions costen diners. De vegades és més important canviar mentalitats i formes de fer que oferir més recursos”.

L'estructura de l'estudi

Està integrat per quatre apartats: una descripció quantitativa de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament ateses per les 307 entitats associades a Dincat; un treball de camp (que ha inclòs l’anàlisi de més de 2.100 qüestionaris sobre situació i necessitats de les famílies) realitzat pel Grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de vida: Aspectes educatius” de la FPCEE Blanquerna (URL), amb el professor Climent Giné com a investigador principal; una anàlisi del marc legal i la situació dels drets i deures de les famílies, que ha correspost a Antoni Vilà, professor de la Universitat de Girona; i un apartat de conclusions i propostes, fetes per la comissió d’experts que han dirigit la investigació i dels tècnics que han participat.

Podeu trobar més informació a DINCAT i FEDERACIOAPPS.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article