El Síndic demana a Educació mesures per garantir els drets dels professors sords signants

Ribó rep la denuncia de dues mestres a qui se’ls ha denegat un intèrpret de llengua de signes catalana per les reunions


El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat al departament d'Educació que emprengui les mesures necessàries per garantir els drets dels professors sords signants que imparteixen formació en llengua de signes catalana (LSC). Segons un comunicat difós aquest divendres, el Síndic va rebre a mitjans de març una queixa de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) en la qual denunciava que a dues mestres de dos centres públics no se'ls havia facilitat cap intèrpret de llengua de signes per poder participar en les reunions amb companys de feina, al claustre o per poder desenvolupar les tutories corresponents amb l'alumnat. Cosa que, a parer de les afectades, és imprescindible per fer de pont entre ambdues parts.

Segons les queixes rebudes, les informacions i les comunicacions que es fan en totes reunions dels centres educatius són en llengua oral perquè la resta de personal no coneix el llenguatge dels signes. A més, l'alumnat dels mòduls que imparteixen les professores afectades és alumnat oïdor que està aprenent llengua de signes i, per tant, no té les competències suficients per mantenir una conversa en aquesta llengua, i menys encara per tractar qüestions tècniques i instrumentals, com ara la seva progressió acadèmica. Per això, les afectades sostenen que la feina de l'intèrpret és imprescindible per fer de pont entre ambdues parts.

Darrerament aquesta feina d'interpretació la feia el CREDA, els serveis de suport als centres educatius en l'adequació a les necessitats especials de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge o comunicació. Enguany, però, quan els dos centres educatius van fer la petició Educació es va denegar la sol·licitud al·legant que el servei no estava pensat per cobrir les necessitats que plantejaven, ja que els criteris que s'han de complir per poder concedir un intèrpret són: activitats extraordinàries (xerrades o visites) de l'alumnat fora del centre, reunions fora del centre, activitats de formació o altres activitats organitzades pel CREDA, i en cap cas es preveu l'exercici docent.

Davant d'aquesta situació el Síndic ha demanat a Educació que emprengui les mesures necessàries per garantir el dret d'aquestes professores sordes a la igualtat d'oportunitat en el treball, però també per al conjunt de les persones que es poden trobar en la mateixa situació i que no s'han adreçat al defensor de les persones.

A més, paral·lelament ha obert una actuació d'ofici per estudiar la implementació de la llei de llengua de signes en l'àmbit educatiu. El 2009 el Síndic va estudiar les mesures adoptades per les administracions públiques catalanes per atendre o resoldre els problemes derivats de les barreres de comunicació que afecten les persones amb discapacitat auditiva, i també els mitjans de suport a la comunicació que es fan servir per a la comunicació de l'Administració amb les persones amb discapacitat auditiva, sordesa i sordcegues. Aquesta actuació es va tancar demanant, entre d'altres, agilitar la implementació de la llei i la seva reglamentació per garantir l'efectivitat dels drets dels infants sords.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article