La taxa de risc de pobresa puja gairebé tres punts i se situa en el 26,3% el 2020

Els ingressos mitjans nets de les llars eren de 35.030 euros el 2019, un 5,1% més alts que l’any anterior


La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va augmentar 2,7 punts i es va situar en el 26,3% el 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El 2019 era del 23,6%. Tots els components de la taxa van experimentar un empitjorament comparats amb els de l'any anterior. Així, la taxa de pobresa passa del 19,5% al 21,7%, la baixa intensitat de treball del 8,3% al 9,8% i la privació material severa del 5,7% al 6,2%. 

Els ingressos mitjans nets de les llars eren de 35.030 i de 14.170 euros per persona el 2019, un 5,1% i un 4,8% més que l'any anterior, respectivament. Les dades econòmiques fan referència al 2019 i per això l'Enquesta de Condicions de Vida recull de manera “parcial” l'efecte de la pandèmia.

En aquest sentit, l’Enquesta de condicions de vida (ECV) del 2020 recull les condicions de vida en el moment de l’entrevista, tot i que la informació sobre els ingressos, les prestacions socials i la intensitat en el treball de les llars fan referència a l’any 2019, malgrat que el treball de camp s’ha dut a terme durant el quart trimestre del 2020.

Pel que fa als indicadors del nivell de privació de les llars, un 33,4% no podien atendre despeses imprevistes de 750 euros (26,1% el 2019) i un 30,6% no es podien permetre almenys una setmana de vacances a l'any (27,6% el 2019).

D’altra banda, ha augmentat el nombre de persones que viuen en llars i que afirmen arribar amb facilitat o amb certa facilita a final de mes. Aquesta és la situació del 54,9% de la població el 2020, mentre que era del 49,1% l’any 2019.

El 61% de les llars han rebut almenys una prestació social

Els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes l’any 2019 van ser de 35.030 euros, un 5,1% més que l’any anterior. Les transferències socials (incloent-hi les pensions) han incrementat la renda original de les famílies un 33,5%, mentre que l’any 2019 ho van fer un 32,3%. El 61,4% de les llars han rebut almenys un tipus de prestació social. Aquesta pot ser per vellesa, desocupació, supervivència, malaltia o invalidesa, o ajuts per a la família, l’habitatge o els estudis, entre altres. Del total de llars que han rebut prestacions, un 56,9% han estat per vellesa o supervivència, un 28,6% per atur i el 35,3% restant han estat beneficiàries d’alguna altra prestació o subsidi.

Els indicadors de desigualtat han augmentat l’any 2020. L’índex S80/S20 mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 6 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, mentre que l’any anterior era del 5,4. Així mateix, l’índex de Gini (si fos zero indicaria màxima igualtat i 100 màxima desigualtat) augmenta i passa del 31,2 el 2019 al 31,7 el 2020.

21,7% de persones per sota del llindar de pobresa

D'altra banda, el llindar de risc de pobresa ha augmentat un 6,5% i se situa en 11.366 euros en les llars formades per una sola persona. L’Idescat aplica el llindar de Catalunya (11.366 euros per persona que viu sola), del qual s’obté una taxa de pobresa del 21,7%, mentre que l’INE aplica el llindar del conjunt d’Espanya (9.626 euros per persona que viu sola), del qual s’obté una taxa de pobresa del 16,7%-

La taxa de risc de pobresa del 2020 empitjora 2,2 punts respecte de l’any 2019 i arriba a aquest 21,7% de persones se situen per sota del llindar de risc de pobresa. Aquesta taxa abans de tot tipus de transferència social és del 42,2% i passa a ser del 25,4% quan es comptabilitzen les pensions de vellesa i supervivència, i del 21,7% quan es comptabilitzen totes les transferències socials. L’any 2019 aquests percentatges eren del 43,6%, del 26,4% i del 19,5%, respectivament.

Per edats, nacionalitat i composició de la llar

Per edats, la població menor de 16 anys segueix sent la que té la taxa AROPE més elevada (35,7%), amb un augment de 2,7 punts en relació amb l’any anterior. La taxa de la població de 16 a 64 anys (25,9%) ha augmentat 1,7 punts, mentre que la de de 65 anys i més (19,7%) és la que ha incrementat més en relació amb la de l’any anterior (6,7 punts).

La nacionalitat també hi afecta. Així, les persones majors de 16 anys de nacionalitat estrangera presenten una taxa AROPE del 61,6% (8,3 punts més que el 2019), mentre que les de nacionalitat espanyola tenen una taxa d’un 19,5% (+1,9 punts).

Segons la composició de la llar, la taxa de risc de pobresa o exclusió social augmenta 1,2 punts percentuals a les llars sense fills dependents i se situa en el 20,2%, mentre que a les llars amb fills dependents augmenta 3,9 punts percentuals i se situa en el 32,3%.

En relació amb l’activitat econòmica, són els aturats els que tenen una taxa AROPE més elevada, del 53,8%, mentre que la dels ocupats és del 13,4%, similar a la dels jubilats (14,7%).

D'altra banda, la inclusió del lloguer imputat representa un increment d’un 13,7% en els ingressos mitjans de les llars catalanes el 2020. També milloren els indicadors de desigualtat, si es té en compte la renda en espècies que reben les llars que disposen d’un habitatge sense haver-ne de pagar un lloguer (lloguer imputat). L’índex S80/S20 passa del 6,0 al 5,3 amb lloguer imputat i l’índex de Gini, del 31,7 al 29,8.

Si es comptabilitzen els lloguers imputats com un ingrés més, la taxa AROPE es redueix i passa del 26,3% al 25,8%. En el cas dels col·lectius amb una propensió més alta a disposar d’habitatge en propietat, com és el cas de les persones més grans de 65 anys, la taxa passa del 19,7% al 12,9%.

Gairebé el 14% demana ajuda per a béns bàsics

El 13,9% de les llars declaren haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per a béns bàsics durant el 2020. Concretament, un 9,3% manifesten haver demanat ajuda a familiars i amics, un 1,9% a entitats privades o religioses i un 2,7% tant a familiars i amics com a entitats.

Per últim, un 1,3% de les llars asseguren que durant l'any passat van estar privades d'una font d'energia necessària pel dia a dia per causes econòmiques, el que representa gairebé un punt menys que el 2019.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article