El Síndic demana que les escoles revisin els instruments per prevenir i detectar casos de racisme

La petició arriba arran d’una queixa per un presumpte cas d’assetjament racista patit per una nena d’onze anys a un centre educatiu


El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici per estudiar els mecanismes de prevenció i actuació contra el racisme a l'àmbit educatiu, incloent-hi aquelles actituds i comportaments d'odi o estigmatitzadores cap als infants, les seves famílies o qualsevol membre de la comunitat educativa. Des de la institució avisen que la majoria de casos de discriminació racial entre menors d'edat no es denuncien i això dificulta la possibilitat de detectar el fenomen.

Aquesta actuació parteix d'una queixa rebuda sobre un cas de presumpte assetjament de naturalesa racista que va patir una nena d'onze anys en un centre educatiu. Arran d'aquest cas, el Síndic demana que les autoritats educatives revisin les pràctiques que es duen a terme per prevenir aquestes situacions de racisme i que s’estudiï també la necessitat de garantir una formació addicional a membres de la comunitat educativa al voltant de la discriminació racial i “la importància d'una intervenció activa i compromesa en interès superior de l'infant”.

El Síndic recorda que el Departament d'Educació disposa de protocols i serveis suficients per fer front a les situacions d'assetjament i discriminació, però avisa que cal que aquestes eines siguin efectivament conegudes pel professorat i utilitzades en benefici dels infants. La institució també subratlla que la comunitat educativa ha de treballar en xarxa i que, quan ho consideri convenient, pot fer derivacions o peticions de col·laboració a altres serveis, recursos o entitats especialitzades per abordar temes específics.

A més, el Síndic destaca la conveniència de redactar un circuit simple, clar i entenedor per als infants i les famílies per actuar davant l'assetjament o la discriminació racial, al qual es pugui garantir la màxima confidencialitat, sensibilitat i expertesa, per tal de prevenir una victimització secundària pel fet d'haver-ho denunciat.

El Síndic suggereix també fer un procés participatiu amb l'ajuda d'experts per revisar els documents d'organització i de funcionament dels centres educatius, per “traslladar un missatge clar de tolerància zero vers qualsevol forma de discriminació racial a l'escola que aparegui de forma transversal en tota la normativa dels centres”. Aquesta documentació, per altra banda, hauria de ser accessible a tota la comunitat educativa i especialment a les famílies en risc de situació vulnerable i amb barreres idiomàtiques.

Finalment, el Síndic demana al Departament d'Educació que revisi la normativa i els instruments educatius vigents per si escau introduir més instruments i circuits específics o valorar si és procedent adoptar un manifest o un compromís de totes les escoles a Catalunya per prevenir, detectar i combatre qualsevol forma de racisme, microracisme, xenofòbia o discriminació.

Discriminacions invisibilitzades

Les persones menors d'edat afectades per discriminació racial a l'escola no acostumen a denunciar, així com tampoc ho fan les seves famílies, segons el Síndic. Aquest fet contribueix a augmentar la dificultat de detectar l'assetjament o la discriminació, que resten invisibilitzats o fins i tot en algunes ocasions “normalitzats”.

“L'absència de queixes o denúncies no sempre és un indicatiu de la manca d'existència d'aquestes actituds sinó més aviat de la manca de detecció de situacions racistes”, avisa el Síndic.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article