Catalunya va perdre un 0,3% de població el 2020 però el nombre de llars va créixer un 0,4%

Les persones de més de 65 anys que viuen soles són 28.900 més que l’any passat


Catalunya va perdre un 0,3% de població el 2020, però el nombre de llars va créixer un 0,4%. En concret, la població empadronada l'1 de gener del 2021 era de 7.756.928 habitants, 23.551 menys que l'any anterior; però en canvi el nombre de llars va augmentar fins a 3.031.400, 11.200 més que l'any anterior.

El darrer informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya mostra descens tant en el nombre de llars amb parelles amb o sense infants (-42.900) com de llars unipersonals de persones menors de 65 anys (-25.800). En canvi, s'incrementen les persones de més de 65 anys que viuen soles (+28.900), les llars monoparentals (+28.600) o les llars de persones que no formen cap nucli familiar entre sí (+15,1%).

La dimensió mitjana de les llars a Catalunya és de 2,50 persones per llar, la mateixa que a Espanya. En aquest marc cal tenir present que, si bé s’aprecia una certa estabilitat, ja que el 2019 va ser de 2,49 persones per llar, la dimensió és inferior a la registrada fa una dècada, quan se situava en 2,74 membres.

En comparació amb altres comunitats autònomes, només a Astúries i Castella i Lleó mostren increments del nombre de llars més reduïts, del 0,2%, i Ceuta que no varia. La resta de les comunitats autònomes presenten percentatges d’increments superiors al de Catalunya.

La distribució de les llars en funció del nombre de persones que la componen indica com el 26,0% estan formades per una persona, el 31,5% estan formades per dues, el 20,0% per tres, el 6,4% per quatre i el 6,3% per cinc persones o més.

Les llars amb una estructura de parelles amb infants representen una de cada tres llars a Catalunya (31,2%, 944.600 llars) i una altra cinquena part són de parelles sense fills/es (21,6%, 655.800). Altrament, una altra quarta part de les llars són unipersonals (26,0%, 789.600).

Entre la resta de tipus de llars se situen les llars monoparentals que absorbeixen el 10,8% de les llars (328.700), constituïdes sobretot per mares (258.800 llars) i les llars d’altres tipus de nuclis que concentren el 10,3% restant de les llars (312.800).

En aquesta darrera categoria s’inclouen les llars constituïdes per grups no familiars (97.300) i, en major mesura, les que integren els nuclis familiars amb altres persones que no són part del nucli (143.900), juntament amb les que es componen de dos o més nuclis familiars (71.600).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article