Drets Socials i les entitats municipalistes signen un acord marc per a l’enfortiment del sistema de serveis socials

L’acord es traduirà en un contracte programa amb els ens locals per un total de 1.408 milions d’euros i inclou les principals línies d’actuació per als propers quatre anys


El Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han subscrit l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació per als propers quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els diferents ens locals per un total de 1.408 milions d’euros.

Per a 2022, es contempla un increment de 76’5 milions d’euros per part del Departament, fins arribar a un total de 320 milions d’euros.

La titular de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que “la prioritat és l’atenció a les persones  i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social i de manca d’autonomia personal i aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata”. Per això, ha dit, “reforcem el sistema de serveis socials amb més inversió i noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència”.

D’altra banda, el president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquest acord donem un pas endavant en l’atenció social de la màxima qualitat, en la cura de les persones més vulnerables i en garantir que ningú quedi enrere, visqui on visqui”.

Mitjançant el contracte programa, el departament de Drets Socials finança –en línies generals- el 66% del cost dels i de les professionals dels equips bàsics de serveis socials i els programes que es desenvolupen, que són la porta d’entrada i el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els ens locals hi aporten l’altre 34%, si bé hi ha serveis que la Generalitat finança al 100% (com els equips d’atenció a la infància o les instal·lacions juvenils). També es poden introduir elements correctors en el finançament de manera consensuada.

L’acord dona continuïtat al contracte programa 2016-2019, que es va prorrogar fins al 2021 pel context de pandèmia. La covid19 ha provocat un creixement de la demanda de serveis socials i els professionals dels equips bàsics d’atenció social han hagut d’atendre un major volum de persones, que a més requereixen d’una intervenció més integral.

Consolidació de treballadors socials i tècnics de suport

Per poder donar resposta a aquestes mesures, el Departament de Drets Socials augmenta la dotació del contracte programa de serveis socials en 76,5 milions d’euros respecte del conveni anterior. Una part d’aquest increment -concretament 10,4 milions d’euros més que el 2016- van destinats a estabilitzar la plantilla actual de l’atenció social primària.

En aquest sentit, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bàsiques que van incorporar-se amb addendes Covid durant 2021 i ara passen a estar inclosos dins del contracte programa. També s’incorporà progressivament la figura del tècnic de suport per la contractació de titulats en Dret o Psicologia, per a cadascuna de les àrees bàsiques de serveis socials. S’incorporarà un nou professional cada 50.000 habitants.

Teleassistència i sensellarisme, nous serveis

En comparació amb l’anterior contracte programa, l’acord marc preveu per al nou CP dues actuacions noves: la lluita contra el sensellarisme i el servei de teleassistència. Així, dins de l’estratègia catalana per el sensellarisme es mira de posar l'atenció del col·lectiu de persones sense llar, activant els recursos d'equipaments i serveis a cada territori per tal de prevenir l’exclusió social.

Pel que fa a la teleassistència, el nou model de Servei d’atenció en l’entorn domiciliari de les persones ofereix “una atenció social i de cura que garanteixi que les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulgui i com vulgui, amb integració al seu entorn familiar i comunitari”, ha explicat la consellera Cervera.

En aquesta línia, el Departament de Drets Socials ha incrementant el preu /hora que passa a ser de 19 euros pel primer i s’anirà incrementant al llarg de tot el CP. També es finançarà la teleassistència avançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència promogut des de la UE.

En total, es destinaran més de 100 milions l’any vinent per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els serveis d'atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d'autonomia personal.

Altres dels aspectes que incorpora el contracte programa són la consolidació de la ràtio de professionals de tres treballadors socials, dos educadors, un gestor administratiu i una persona extra i es preveu la contractació de nous professionals. Es treballa també en la renovació del model d'atenció a la infància i l'adolescència i s'incorpora un professional terapeuta per afrontar possibles disfuncionalitats en les famílies.

Paral·lelament, es treballa també per estendre el servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies a tot Catalunya. Per últims, es desenvoluparan plans d'envelliment locals.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article