El Govern crearà un protocol-guia perquè les universitats actualitzin les mesures antimasclistes

El Departament d’Igualtat i el d’Universitats donen suport a les dones “valentes” que han denunciat assetjament i discriminació


El Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats han expressat aquest dilluns el seu suport a les professores i estudiants universitàries que últimament han denunciat públicament situacions d'assetjament patides i els dèficits de les respostes institucionals, i posen a la seva disposició els serveis i recursos de la xarxa especialitzada d'atenció a les violències masclistes. A més, ha anunciat que es crearà un protocol-guia perquè les universitats adaptin a la legislació actual els seus protocols antimasclistes, la majoria dels quals ja tenen uns quants anys de vigència.

“Erradicar la discriminació de les dones, les barreres d'accés i els sostres de vidre en tots els àmbits de la universitat i la recerca no és només una qüestió de respecte als drets humans de les dones, de justícia i d'equitat de gènere, sinó que ha d'integrar els estàndards de qualitat de les universitats i dels centres de recerca”, diuen en un comunicat. La Generalitat es fa seu el missatge de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya al seu comunicat de 25 de novembre de 2021, amb motiu del Dia internacional per a l'erradicació de la violència contra les dones: “Les universitats, com a institucions generadores i transmissores de coneixement i valors, han d'esdevenir institucions referents en igualtat i en compromís amb l'erradicació de les violències contra les dones”.

El Govern es marca com a objectiu la transformació feminista del país, fonamentada en el desplegament efectiu i en tota la seva potència de les lleis d'igualtat vigents i que passa de manera indefectible pel treball interdepartamental en el si del Govern. El Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats comparteixen aquest objectiu estratègic, el qual es concreta en el Pla de Govern de la XIV legislatura mesures com: impulsar i fer el seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca; establir paràmetres comuns per a l'elaboració i el seguiment dels plans d'igualtat i dels protocols de les universitats; vetllar per la paritat en els òrgans col·legiats del sistema universitari català; i promoure i avaluar accions positives en l'àmbit d'universitats i recerca, incloent-hi l'adopció de l'Acord de protecció de la maternitat en el procés d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent investigador (PDI).

Per tal de garantir el dret a unes trajectòries formatives i professionals lliures d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual o de la identitat i expressió de gènere i d'altres formes de violència masclista, les universitats i els centres de recerca compten amb protocols per a la prevenció, la detecció, l'atenció i la reparació de les situacions d'aquest tipus que es puguin produir entre membres de la comunitat universitària.

“Els casos denunciats als mitjans de comunicació evidencien que aquests protocols i els procediments administratius que els sustenten han de millorar el seu funcionament, tant en el vessant preventiu i de detecció com en el vessant de l'atenció, l'acompanyament, la investigació i l'eventual sanció”, diu el Govern.

Erradicar les violències masclistes

Per aquest motiu, el Departament d'Igualtat i Feminismes i el de Recerca i Universitats estan treballant en un protocol-guia que permeti a les universitats actualitzar els seus protocols als estàndards establerts en la llei 17/2020 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Entre els principis de diligència deguda que estableix aquesta llei per assegurar intervencions àgils, eficaces i no revictimitzadores, s'hi inclouen: serveis d'assessorament i d'acompanyament integral a les víctimes; mesures cautelars i mesures de reparació adequades; garantia d'independència de les persones que condueixen la investigació; i formació en perspectiva de gènere i violències masclistes de les persones que intervinguin en els procediments i en la instrucció d'expedients informatius o disciplinaris derivats de l'aplicació del protocol.

La Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes coordinarà l'elaboració del protocol-guia, en el qual hi participaran la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, professionals amb expertesa en aquesta matèria i els vicerectorats competents en polítiques d'igualtat. També s'establiran indicadors per identificar les omissions o dèficits de les intervencions que poden produir violència institucional, així com indicacions per a l'elaboració periòdica dels informes d'avaluació que s'hauran de sotmetre a les administracions competents en política universitària i en polítiques d'igualtat de gènere, tal com preveu la llei 17/2020.

Simultàniament, s'aprofundirà en la coordinació entre els serveis d'acompanyament de les universitats proporcionats per les seves unitats d'igualtat i els serveis de la xarxa especialitzada en violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes.

El Govern està convençut que assegurar que les universitats i centres de recerca siguin un espai segur i on prevalgui l'equitat és un objectiu compartit amb tots els agents del sistema universitari i de recerca i amb el conjunt de la societat catalana. Per això el Govern diu “ben alt i clar”: “companyes, us creiem”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article