El nombre d’infants i adolescents tutelats a Catalunya disminueix un 16% el 2020

La pandèmia de la Covid-19 redueix en un 51% la xifra de menors migrats no acompanyats que van arribar a l’Estat


El nombre d'infants i adolescents que creixen en el sistema de protecció a Catalunya es va reduir un 16% el 2020 fins a situar-se en 7.879, segons Aldees Infantils SOS. 

Més de la meitat d'aquests nens i nenes viuen en acolliment residencial, i un 46% ho fa en acolliment familiar. L'acolliment residencial, malgrat continuar essent majoritari, ha baixat de forma significativa: passant de 5.677 el 2019 a 4.246 el 2020 (un 25%). El nombre d'acolliments familiars, 3.633 el 2020, s'ha mantingut estable, amb només un punt percentual menys.

Tal com apunta l'organització, el fet que l'acolliment residencial continuï essent la mesura de protecció predominant (54%), enfront del familiar (46%), contrasta amb l'estipulat en la Llei del Menor que fixa que davant la retirada de la tutela d'un infant dels seus pares, la primera mesura de cura alternativa recomanada és l'acolliment familiar.

L'entitat també assenyala que en l'acolliment residencial hi ha una majoria de nens (70%) envers les nenes (30%). Tanmateix, el 58% són de nacionalitat estrangera (un 13% menys que el 2019), i el 61% tenen edats compreses entre els 15 i els 17 anys.

Pel que fa a l'acolliment familiar, el sexe dels menors està equilibrat al 50%. El 86% són espanyols i el 72% tenen entre 7 i 17 anys, essent el grup d'edat majoritari el de 11-14 anys, que suposa el 27%. Atès la mena de família acollidora, el 67% dels acolliments es produeixen en família extensa i el 33% restant en família aliena.

D'altra banda, segons dades del Ministeri de Drets Socials, la pandèmia va reduir en un 51% el nombre de menors migrats no acompanyats que van arribar a Espanya en 2020, fent caure les xifres totals del sistema de protecció de 50.272 el 2019 a 49.171 el 2020.

En termes globals, l'acolliment residencial a l'Estat espanyol trenca la tendència ascendent iniciada el 2018, que s'inverteix, essent ara preeminent l'acolliment familiar (52,65%) sobre el residencial (47,35%). Un canvi que no es deu a un creixement dels acolliments familiars, sinó a la disminució d'acolliments residencials, que passen de 23.209 el 2019 a 16.991 el 2020 (una reducció del 27%).

Aldees Infantils SOS treballa a Catalunya amb un total de cinc programes de protecció, on proporciona una cura alternativa a la cura parental, en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article