Proper a la víctima i sense antecedents ni patologies: així és el perfil dels agressors sexuals

Un estudi conclou que el 95,5% de les víctimes d’agressions sexuals són dones, i el 99,4% dels agressors són homes


La violència sexual és un delicte que no ha deixat d'augmentar des que es disposa d'estadístiques oficials a Espanya, segons l'Informe sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya 2019 del Ministeri d'Interior. En 1989 es van registrar 5 770 denúncies, mentre que l'any 2018 s'havien més que duplicat aconseguint la magnitud de 13 782. El 80% corresponien als delictes més agreujats (agressió i abús sexual).

No obstant això, la quantificació d'aquest fenomen està allunyada de la seva presència real, ja que la tendència a denunciar la violència sexual és encara molt baixa. S'estima que de cada 100 agressions sexuals tan sols se’n denuncien 12. La resta queden silenciades, com ens indiquen algunes fonts.

A Espanya es va gestar un moviment d'intolerància social cap a aquest greu problema, una reacció que ha estat alimentada tant pel tractament rebut per determinats casos i la seva percepció per l'opinió pública com per l'existència del moviment de dones i la quarta ona del feminisme.

El paper jugat tant per l'opinió pública com per part del moviment organitzat de dones a l’Estat espanyol, i també a escala mundial, al costat de l'ús de les eines digitals com a mecanisme polític, han donat suport a la construcció d'un relat crític i menys tolerant amb la cultura de la violació que impera en la societat i en les nostres representacions culturals.

És en aquest context i sota la influència de la cruenta agressió coneguda com a “cas Sant Fermín 2016” que neix el grup SEXVIOL, del qual formem part les signants d'aquest text. Des d'aquesta interpel·lació social diferents investigadores, sacsejades per la notícia, van anar teixint una petita xarxa de debats sobre la gravetat del succés, el desenvolupament del procés judicial i les seves ressonàncies mediàtiques, adoptant un compromís activista amb vista a contribuir al coneixement científic de les violències sexuals a Espanya.

Aquest grup de recerca va iniciar en 2017 un projecte de treball amb dos objectius: conèixer la incidència estadística de les agressions sexuals a l’Estat espanyol i explorar les característiques d'aquesta manera de criminalitat mitjançant una anàlisi de contingut de sentències judicials relatives a aquesta mena d'agressions.

El desembre passat SEXVIOL va presentar en la I Jornada Científica sobre Recerca i Intervenció sobre violència sexual a Espanya els resultats preliminars de Violència Sexual a Espanya, informe de la seva incidència mitjançant l'anàlisi de fonts estadístiques i jurídiques, un treball del qual ara mateix està disponible l'accés al Resum Informe Executiu i que d'aquí a poc temps serà extensible a l'estudi complet.

178 sentències analitzades

En aquest primer informe, SEXVIOL presenta els resultats derivats de l'anàlisi de 178 sentències emeses per l'Audiència Provincial de Madrid entre els anys 2016 i 2018, sentències totes elles associades a processos d'enjudiciament d'agressió sexual. Algunes de les principals conclusions que s'extreuen d'aquesta recerca són les següents:

  • En més del 80% de les agressions sexuals existia prèviament algun tipus de vincle entre víctima i agressor. En el 17,4% dels casos el vincle era íntim (parella o exparella). Al seu torn, els agressors desconeguts representen el 19,1% de les agressions sexuals.
  • Els habitatges són el lloc on es cometen la majoria de les agressions sexuals (60,1%), seguides de l'espai públic (20,2%).
  • L'ús d'armes únicament apareix en un 13,5% dels casos d'agressió sexual jutjats.
  • En el 90% de les agressions no s'empra violència física extrema. En un 4,6% de les sentències les víctimes presenten lesions greus o mortals; més de la meitat dels casos van reportar lesions físiques lleus (51,5%); per part seva, en un 31,5% dels casos analitzats no es van identificar lesions físiques.
  • L'hora del dia en la qual es produeixen les agressions sexuals és irrellevant: un 45,2% van tenir lloc de dia enfront del 54,8% que van ocórrer de nit.
  • La violència sexual és violència de gènere, ja que el 95,5% de les víctimes de les agressions sexuals eren dones. El 99,4% dels agressors són homes.
  • Els agressors sexuals no sempre responen a un patró antisocial o patològic. De fet, un 70,2% dels agressoagresrs no comptaven amb antecedents penals de cap mena i només un 1,7% dels processaments tenien antecedents per agressió sexual.

No ataca violentament de nit

Aquestes conclusions ens condueixen en una doble direcció. D'una banda, ens porten a desmentir el mite consistent a presentar la violència sexual com l'assalt d'un agressor desconegut, amb un perfil patològic, que ataca violentament en la nit, en un lloc aïllat i per sorpresa. La víctima es defensa tenaçment i, en conseqüència, l'agressió causa ferides, traumatismes o mort [Estrich (1987): Real Rap].

Per un altre, contribueixen a visibilitzar, sensibilitzar i conscienciar entorn d'aquesta mena d'agressions, un camí que es construeix mitjançant la producció de coneixement científic contrastat que posa llum a la foscor generada pels mites agotzonats sota estereotips.

Ara bé, les víctimes ens apel·len. Ha de continuar treballant-se en polítiques públiques que prevegin serveis d'acompanyament, assessoria jurídica i atenció especialitzada que atenguin els danys físics, psicològics, socials i afectiu-sexuals que causen aquestes agressions. Així mateix, és essencial educar, en tant que l'educació sempre és la millor prevenció. Educar tant en l'àmbit afectiu sexual com en la construcció de masculinitats igualitàries.

Ningú està lliure de sofrir violència sexual i ningú és prescindible en el treball per a la seva erradicació.

 

(Aquest article ha estat publicat originalment a The Conversation. Pot llegir l'orginal aquí)

The Conversation

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article