Baixa el risc de pobresa relativa que afecta el 21,7% de la població barcelonina

Els infants fins als 15 anys són el grup de població que presenten les taxes de pobresa més elevades


El risc de pobresa de la població barcelonina ha millorat respecte a la dada registrada al 2017, que era del 23,8%. Ara el 21,7% de la població de Barcelona es troba en situació de risc de pobresa relativa, una xifra, però, que mostra diferències importants segons el territori, ja que a Ciutat Vella és d’un 44% i a Sarrià- Sant Gervasi d’un 11,3 %. Les dades han estat recollides  l'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona.

L’estudi també destaca que el risc de pobresa relatiu afecta al 22,1% de les dones i al 21,3% dels homes de la ciutat. Els menors de 0-15 anys són el grup de població que presenten les taxes de pobresa més elevades, 27,6%, i gairebé quatre de cada deu llars monoparentals de Barcelona també es troben en situació de risc de pobresa, el tipus de llar amb major risc.

Millora la dada relativa a la privació material severa, que recull un seguit d’indicadors com ara la impossibilitat d’anar de vacances una setmana a l’any, no poder permetre’s disposar de vehicle o fer front a una despesa imprevista de 700 euros. Un 6,9% de les llars pateixen privació material severa, és a dir, no poden accedir a quatre o més d’aquests nou ítems de consum bàsics considerats internacionalment. El 2017 afectava al 7,5% de les llars. Les dificultats per arribar a final de mes afecten al 36,3% de les llars, i gairebé el 7% té dificultats per atendre adequadament les necessitats dels fills i filles.

La pandèmia s’ha traduit en menys treball

La baixa intensitat del treball sí que es veu afectada per l’impacte de la pandèmia i augmenta fins el 10,2% des del 8,4% de 2017. Aquest percentatge indica la població de 0 a 59 anys que resideix en llars en les que les persones adultes en edat de treballar (18-59) ho van fer menys del 20% del total del seu potencial de treball durant els dotze mesos anteriors a l’entrevista.

Amb tot això, la taxa AROPE, que és l’estàndard internacional que recull el percentatge de persones que estan per sota del llindar de risc de pobresa, patint privació material severa i en llars de baixa intensitat del treball, millora de manera significativa respecte el 2017 i és del 25,8% quan al 2017 era del 28,0%.

Composició de les llars

L’enquesta fa un seguiment del fenomen de la multillar, els habitatges en què cohabiten diferents nuclis de convivència, amb separació d’economies i que ocupen àrees diferents i delimitades de l’habitatge. Les multillar representa el 3,5% del total de llars de la ciutat (2,8% a l’edició anterior) i el 4,2% de les persones entrevistats viuen en aquest tipus de llar. A Ciutat Vella el percentatge puja al 8%, mentre que a Sant Andreu és només de l’1%.

Disminueixen les llars unipersonals, que passen de representar 27,6% del total de llars l’any 2017 al 24% actual. També disminueixen les llars monoparentals, constituïdes per un adult i un o més menors de 25 anys, que passen del 4,9% de l’edició anterior al 4,3% actual. A més, en el 35,5% de les llars, el sustentador principal és una dona.

Augmenta les llars de lloguer

Augmenta les llars que viuen de lloguer, règim en què es troben el 40,1% de les llars de la ciutat enfront el 55,8% que tenen el seu habitatge en propietat. Al 2017 eren el 38,2% i el 57,6% respectivament.

De manera paral·lela a la progressiva substitució dels contractes de lloguer de renda antiga, s’incrementen els contractes a termini i en conseqüència augmenta el preu mitjà del lloguer a la ciutat. Més de tres quartes parts de les llars que viuen de lloguer tenen un contracte a termini, i el cost mitjà del lloguer és de 802,3 euros, preu que oscil·la entre els 539€ de Nou Barris i els 1107 de Sarrià-Sant Gervasi.

El 92,4% de les llars tenen connexió a Internet (deu punts més que al 2017), el 85,2% tenen ordinador (cinc punts més que al 2017) i el 68% disposa de calefacció (6,5 punts més que al 2017). Més d’un 40% de les persones grans o amb situacions dependència o mobilitat reduïda viuen en habitatges sense ascensor.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article