La unitat de suport a l’alumnat en situació de violència atén 843 casos el primer any de funcionament

El 36% dels casos van ser d’assetjament entre alumnes, el 27% de maltractament i el 24% de violència masclista


La Unitat de suport a l’alumnat en situació de violència (USAV) ha atès un total de 843 casos de violències des que es va posar en marxa, l’abril del 2021, fet que suposa una mitjana aproximada de dos casos diaris. D’aquest total, 550 casos es van produir l’any 2021, i 293 han tingut lloc durant el primer trimestre del 2022.

La majoria de casos són per assetjament entre alumnat (36%), per casos de maltractament (27%) i per violència masclista (24%). També hi ha hagut casos relacionats amb la salut mental i el racisme. La unitat atén no només casos de l’àmbit educatiu, que són el 59%, sinó també fora dels centres, com a l'àmbit familiar, que són el 33% dels casos.

En el 62% dels casos les víctimes van ser nenes i noies, el 32% dels casos van afectar nens i nois, i el 5% van afectar els dos gèneres.

Quan una víctima avisa la unitat, entra en contacte amb una persona professional de la USAV, i rep l’acollida per part de la persona tècnica d’igualtat de la unitat. Un cop duta a terme la primera intervenció, s’ofereix atenció psicològica al centre i s’hi actua a través de la direcció i amb el suport de la inspecció educativa.

En funció del tipus de violència que la víctima posa en coneixement, el tema es tracta en l’àmbit educatiu, però també es pot treballar  coordinadament amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en l’abordatge i seguiment dels casos; i si cal també es deriva i treballa amb el cos dels Mossos d’Esquadra, i amb el Departament de Salut per als temes relacionats amb la salut mental dels infants i joves, així com el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Del total de casos atesos per la USAV, un 20,5% s’han denunciat als Mossos d’Esquadra i/o a Fiscalia, i un 24% també s’han comunicat a la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).  Dels 843 casos, un 43,9% s’han resolt, un 55% està en seguiment, i un 1% en l’inici del cas.

En funció del tipus de violència, s’activen els diferents protocols existents per a la millora de la convivència als centres. Són protocols elaborats pel Departament d'Educació, en alguns casos amb la col·laboració d’altres departaments  i organismes de la Generalitat, i que aborden els casos d’assetjament, ciberassetjament, conductes d’odi i discriminació, assetjament escolar a persones LGBTI, o maltractament en l’àmbit educatiu, entre d’altres. La USAV fa seguiment de l’acompliment dels protocols activats en cada cas. En el 24% dels casos es va activar el protocol per maltractament, en el 23% dels casos es va activar el protocol d'assetjament i en l'11% el de violència masclista.

La web UsApps, una eina

El passat mes de juny, Educació va posar en marxa UsApps, la web app de denúncia de les situacions de violència en els centres educatius, una eina a l’abast de l’alumnat i de la comunitat educativa. La web app, d’ús ràpid i intuïtiu, ofereix espai de denúncia, suport i acompanyament en el procés per part de professionals especialitzats en violències. Està disponible en 7 llengües --català, aranès, castellà, anglès, urdú, àrab i xinès--, i adreça un seguit de preguntes al voltant de situacions viscudes ja sigui en primera persona o en d’altres persones: al voltant de qui ha dut a terme l’assetjament, de quina manera, si és al centre o fora. En acabar, ofereix a la persona usuària de la web app poder contactar amb l’USAV. Dels casos rebuts a través de l’aplicatiu UsApps, un 92% són comunicats per la família o l’entorn, i un 8% ho comunica la pròpia víctima.

Per tal de donar a conèixer UsApps a l’alumnat i comunitat educativa, i així poder detectar més i millor els casos de violències, el Departament d'Educació va dur a terme aquest gener una campanya amb distribució de cartells i enganxines a escoles, instituts, centres d’educació especial i d’adults. La campanya va informar de l’existència d’aquesta eina, destacant-ne la seguretat, la senzillesa d’ús i la confidencialitat, amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes denunciïn les situacions de violències a través de la UsApps. A més, el passat febrer la campanya es va estendre a través de les xarxes socials del Departament.

Educació també ha dut a terme formació per a direccions de centres, inspecció educativa, orientadors, membres dels claustres, alumnat i famílies, en temes com les violències masclistes, els protocols de violències, o les violències sexuals, amb un total de 10.680 persones formades.

Projectes de coeducació i de foment de la convivència

A banda de l’actuació un cop s’han produït les violències, Educació treballa en la prevenció i la formació en la igualtat a través de diferents projectes. Per a fer efectiu el principi de coeducació amb el currículum, el Departament d’Educació va engegar al setembre de 2019 el programa Coeduca’t, amb la voluntat de preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció d'un model integral de persona, sense estereotips sexistes. 

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere. El programa s’adreça a alumnat, professorat i famílies a l’educació infantil, primària i secundària.

La USAV va entrar en funcionament a finals del curs passat per atendre les situacions de violència i les demandes d’informació i d’orientació en matèria de violència i maltractaments a la infància i adolescència a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, amb la voluntat d’oferir assessorament i acompanyament als centres per a l’activació dels protocols i la presa de decisions en les primeres accions de resposta. S’emmarca en el Pla Les Escoles Lliures de Violències (LELV), un programa del Departament d'Educació que vol donar visibilitat a les violències ocultes als centres educatius, identificar-les i actuar-hi per protegir infants i adolescents. La USAV està formada per un equip de professionals que acull la comunicació, gestiona el cas de violència i en coordina l’abordatge, tot seguint els protocols establerts. La conformen professionals dels àmbits de la psicologia, igualtat, pedagogia, jurídic, educació social i gestió.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article