Els contractes públics de l’Ajuntament de Barcelona tindran clàusules per impulsar la diversitat cultural i lingüística

La mesura forma part del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 i s’aplicarà en determinats casos


L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el desplegament d’una de les accions previstes al Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que preveu fomentar la diversitat cultural i lingüística dels professionals dels serveis municipals a través de la contractació pública.

El consistori ha aprovat una instrucció que estableix que es fixaran condicions especials d’execució als plecs de clàusules dels contractes públics, per tal que les empreses licitadores tinguin personal amb coneixements culturals i lingüístics diversos, que coneguin altres llengües i altres cultures de forma acreditada.

Aquesta condició especial s’aplicarà en determinats casos: en contractes de serveis de territoris amb determinades característiques socioculturals de les persones residents del barri o el districte on vagi destinat el servei i amb uns índexs determinats de població d’origen estranger divers, per una banda, i en contractes de serveis públics que tinguin com a usuàries persones de perfils culturals o d’origen diversos.

Amb aquesta iniciativa, el Departament d’interculturalitat i pluralisme religiós de l’Ajuntament de Barcelona, vol començar a revertir la baixa representació de professionals amb coneixement de contextos culturals diversos que hi ha entre els treballadors i treballadores municipals. La voluntat és aconseguir que el conjunt de treballadors que executen contractes públics municipals de serveis reflecteixi la gran diversitat de la ciutadania de Barcelona.

A la ciutat, segons dades de 2021, el 29% de les persones empadronades són nascudes a l’estranger, entre el col·lectiu de persones que treballen a l’administració municipal (a l’Ajuntament, als seus organismes autònoms i en algunes entitats públiques empresarials), la xifra només representa un 1,8%. En aquest sentit, segons el consistori la composició dels equips de professionals “no respon a la realitat de la ciutat, no és representativa i posa de manifest que hi ha una bretxa d’accés important”.

Les condicions especials d’execució

La Llei 9/2017 de contractes del sector públic preveu la possibilitat que les administracions estableixin en els plecs dels seus contractes el que s’anomena “condicions especials d’execució” en base a criteris de caràcter social, ètic, mediambiental i d’altres tipus sempre i quan aquestes condicions estiguin vinculades a l’objecte del contracte.

En base a aquesta previsió legal, la instrucció aprovada estableix que les clàusules amb condicions especials d’execució s’introduiran en contractes de dues tipologies molt determinades segons un criteri territorial, o bé en base al perfil de persones usuàries.

Aquestes clàusules comportaran l’obligació de contractació per part de l’adjudicatària d’un percentatge determinat de professionals amb coneixement de llengües diferents al català i el castellà, i dels diversos contextos culturals, utilitzant criteris d’acreditació com ara el lloc de naixement d’aquests professionals.

Així doncs, el criteri d’aplicació territorial estableix que en aquells barris on viu i treballa població d’origen divers, s’introduirà de manera obligatòria la condició especial d’execució quan el percentatge d’aquesta població sigui igual o superior al 25% de la població empadronada. Per sota d’aquest percentatge serà optatiu

Per altra banda, en funció del percentatge de població diversa, el percentatge mínim de professionals amb coneixements culturals i lingüístics diversos que es demanarà a l’empresa contractista serà més elevat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article