13.423 persones van iniciar un tractament per addiccions el 2021 amb l’alcohol com a causa principal

Salut assenyala que el 54% dels casos els usuaris tenen més de 40 anys amb un percentatge elevat de persones que es troben a l’atur


Salut ha comptabilitzat 13.423 inicis de tractament per addiccions el 2021 amb l’alcohol com a causa principal, en un 43,8% dels casos. El segueix de ben a prop la cocaïna (24,1%), els cànnabis (14,3%) i l’heroïna (9%). Aquestes són algunes de les dades presentades aquest dilluns que consten en l’informe anual del Sistema d’Informació sobre Drogodependències a Catalunya (SIDC).

L’informe també sosté que en el 54% dels casos els usuaris tenen més de 40 anys, amb un percentatge elevat de persones que es troben a l’atur. D’altra banda, entre un 30 i un 50% de les persones tenen nivells educatius baixos. El document també posa de relleu de la majoria dels que inicien el tractament són homes, concretament, un 77%, tres vegades més que les dones (23%).

En la presentació de l’informe han intervingut la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, així com el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, que han destacat que les xifres mostren una recuperació de l’activitat assistencial dels centres especialitzats en el tractament de les addiccions a Catalunya, molt pròxima a l’època prèvia a la pandèmia.

Respecte els anys anteriors, l’informe recull un lleuger increment en el percentatge d’inicis de tractament motivats per l’alcohol i una disminució ens els de l’heroïna. Cabezas ha subratllat la necessitat de treballar “els determinants socials com la precarietat laboral o la pobresa”, a més de lluitar “contra l’estigmatització de les persones que pateixen addiccions”.

Alcohol: la principal preocupació

L’alcohol, amb un 43,8% (5.877 casos), és la droga que segueix tenint més inicis de tractament, fet que reflecteix que és la que té més càrrega de morbiditat. El 74% de les persones que inicien tractament per alcohol són homes, de 47 anys de mitjana. El 31% estan a l’atur i el 15% tenen un nivell socioeconòmic molt baix.

Respecte a les urgències hospitalàries causades per substàncies psicoactives – que representa el 0.7% del total -, el 54% són també per alcohol. De fet, Colom ha alertat de l’impacte del consum d’alcohol entre les persones joves, ja que el 7% de les urgències hospitalàries degudes són en menors i aquestes són més freqüents en les noies.

“Ens preocupa el consum excessiu d’alcohol de la població i l’impacte d’aquest consum en l’àmbit assistencial, molts dels problemes amb l’alcoholisme estan invisibilitzats”, ha assenyalat. Segons Salut, un de cada quatre menors va fer un consum excessiu d’alcohol el 2021, i un de cada cinc va declarar haver-se emborratxat en el darrer mes.

Aquesta mateixa substància també va ser l’any 2021 la principal causa d’ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació, amb un 46% dels 956 ingressos totals, seguit de la cocaïna (23%).

D’altra banda, la cocaïna continua sent la segona droga que més inicis de tractament genera amb un 24% del total (3.229 casos), dels quals el 40% són inicis de tractament per primera vegada. El 82% són homes, amb una mitjana d’edat de 40 anys. El cànnabis ha generat el 14% dels inicis de tractament (1.914 casos) i és la substància amb la franja d’edat més jove, amb un 44% de persones que tenen menys de 25 anys.

En aquest sentit, l’informe subratlla que és la droga il·legal més consumida a Catalunya i a la majoria de països europeus. El 17% dels estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys de Catalunya i l’11% de la població de 15 a 64 anys afirmava haver consumit cànnabis en els darrers trenta dies.

Finalment, pel que fa l’heroïna, cal destacar que el nombre de peticions de tractament segueix disminuint per quart any consecutiu: se situa al 9% (1.209 casos) del total d’inicis de tractament. El 87% són homes, de 44 anys de mitjana, i només l’11% inicia tractament per primera vegada. En el marc de la presentació, Colom ha destacat la disminució de la via injectada, que ha passat del 73% dels casos a principis dels 90 al 29% el 2001.

Així, la majoria de les persones en tractament l’heroïna està en tractament farmacològic amb agonistes opioides. A finals de 2021, unes 7.500 persones estaven en tractament amb agonistes, sobretot amb metadona.

Més casos en homes que en dones

En el conjunt dels inicis de tractament, el 77% corresponen a homes i el 23% a dones. Aquesta majoria d’homes es manté quan s’analitzen les drogues per separat – excepte en el tabac – on la proporcionalitat és molt igualada. Pel que fa a l’edat mitjana, més de la meitat de les persones tenen més de 40 anys quan inicien tractament.

Paral·lelament, un 16% de les persones que inicien tractament tenen un nivell socioeconòmic molt baix. En el cas de l’heroïna, aquest percentatge s’eleva a un 30%, i sumant-hi altres indicadors, es presenta una situació de molta vulnerabilitat per a les persones que inicien tractament per aquesta substància: el 17% tenen l’allotjament inestable i el 12% està a la presó, el 51% de les persones tenen nivells educatius baixos, el 47% està a l’atur i només un 15% declara estar treballant.

Gairebé 5.000 atencions als serveis de reducció de danys

Els serveis de reducció de danys atenen a consumidors de drogues amb l’objectiu de disminuir-ne les conseqüències negatives i facilitar l’accés al tractament. Durant el 2021, els serveis de reducció de danys de Catalunya han atès a 4.893 persones. La xifra demostra l’accessibilitat i l’alta usabilitat d’aquests serveis. Els usuaris són bàsicament consumidors de cocaïna i/o heroïna, majoritàriament per via parenteral.

El percentatge d’homes arriba al 90% i més de la meitat són estrangers. Molts d’ells tenen una situació social precària. D’altra banda, 2.489 persones es van beneficiar l’any passat de les 14 sales de consum supervisat. Aquests consums són segurs i permeten prevenir infeccions greus com el VIH i les hepatitis i evitar morts per sobredosi. El 2021 es van atendre 176 sobredosis a les sales de consum, de les quals cap va arribar a ser mortal.

Colom també ha aprofitat per posar en valor l’intercanvi de xeringues, gestionat per la subdirecció general de drogodependències. L’any 2021 es van distribuir 686.150 xeringues estèrils a través de 685 punts d’accés a aquest material.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article