El Govern elaborarà un registre de grans tenidors i un altre d’habitatges buits

Es vol tenir més control dels habitatges on no viu ningú i de les obligacions dels grans propietaris


El Departament de Drets Socials ha comunicat al Govern l’elaboració del projecte de decret pel qual s’aprovarà el reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatges.

Amb l’elaboració d’aquest decret s’obtindrà un major control del parc d’habitatges desocupats de Catalunya. El registre de grans tenidors vol facilitar l’aplicació de les mesures de concertació amb l’administració i l’aplicació dels mecanismes que formen part de les seves obligacions. Per altra banda, el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant busca tenir un major control del parc desocupat sense causa justificada per resoldre problemàtiques socials d’habitatge.

La llei 1/2022, de 3 de març, va disposar que calia la creació del registre de grans tenidors d’habitatges, que ha d’establir no només els subjectes obligats a constar-hi, sinó també les dades que han de ser objecte d’inscripció, com la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense títol habilitant, en els quals es determinarà la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula d’habitabilitat i altres dades que permetin determinar les condicions de conservació i manteniment de l’immoble. 

Així mateix també hi constarà l’adjudicació a favor seu o d’un tercer de l’habitatge especificant, a banda de les dades citades anteriorment, la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat i la data, si escau, del llançament o la desocupació; i les circumstàncies i condicions en què cessi la condició de desocupació, l’execució d’obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal, així com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció.

La finalitat d’aquest registre és la inscripció dels grans tenidors per tal de facilitar tant l’aplicació de les mesures de concertació amb l’administració com l’aplicació d’aquells mecanismes que formen part de les seves obligacions i que determina la normativa catalana.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article