El nombre de dones col·legiades a Catalunya augmenta fins al 60%

Un de cada tres col·legis professionals està dirigit per una dona


Els col·legis professionals de Catalunya han vist augmentar la representació de les dones entre els seus col·legiats i als seus òrgans directius. De les 236.840 persones col·legiades el 2016, el 56% eren dones, el 2019 ja eren el 58% i el 2022 representen el 60%.

Segons les dades dels mateixos col·legis, 64 el 2019 i 49 el 2022, un de cada tres col·legis està dirigit per una dona, proporció similar a fa tres anys. S’ha passat del 42% al 47% de presència femenina als òrgans de govern, i el 86% dels col·legis tenen més de dues dones a la seva junta de govern. També han augmentat del 31% al 53% els col·legis amb comissions de gènere.

Són dades recollides en l’informe ‘Dones professionals i equitat de gènere’, elaborat per la Intercol·legial, que agrupa els col·legis professionals de Catalunya, i que s’ha presentat aquest dimecres a la tarda en la jornada ‘Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats’.

L’informe proposa incloure continguts sobre perspectiva de gènere en les diverses activitats dels col·legis, utilitzar llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, canviar la denominació dels col·legis si és necessari, constituir comissions de gènere, impulsar la creació d’observatoris sobre equitat de gènere, o impulsar programes de ‘mentoring’ i ‘coaching’ per facilitar el desenvolupament de la carrera professional.

També es proposa programar activitats formatives en matèria de gènere que afavoreixin la predisposició de les dones a assumir lideratges, implementar un sistema de quotes per assegurar la paritat en els càrrecs directius, vetllar perquè els horaris i les activitats del col·legi facilitin la conciliació familiar, revisar els suports i incentius per a la maternitat de les mútues dels col·legis, implementar i divulgar protocols contra la discriminació de gènere, crear espais d’atenció psicosocial per a dones víctimes d’assetjament i sensibilitzar les persones col·legiades sobre aqueta matèria i la necessitat d’assumir major coresponsabilitat en les tasques i el rol de cura.

L’estudi sociològic qualitatiu es va fer amb 37 professionals col·legiades procedents dels sectors tecnològic, econòmic, jurídic, social, educatiu, sanitari i de la comunicació, de diversos municipis i edats diferents. Es van fer quatre reunions de grup d’aproximadament dues hores de durada entre gener i febrer del 2019. D’altra banda, es va complementar amb un breu qüestionari enviat als col·legis sobre el nombre de col·legiades, la presència de col·legiades als òrgans de govern i l’existència o no d’alguna comissió col·legial de gènere.

Les participants en l’estudi constaten l’existència de problemàtiques en l’exercici professional, factors externs limitadors i barreres autoimposades per compaginar la vida professional i la familiar. Ara bé, les professionals consideren que les dificultats es poden superar.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article