L’educació socioemocional a l’escola i el repte de millorar la salut mental infantil

Ensenyar als infants i adolescents a gestionar les seves emocions és l’assignatura pendent del sistema educatiu


Un 13% d’infants i adolescents d’entre 10 i 19 anys té un trastorn mental diagnosticat, segons l’informe d’UNICEF sobre l’estat mundial de la infància. A més a més, aquest informe apunta que el suïcidi és la quarta causa de mort entre adolescents de 15 a 19 anys.  A Espanya, l’ansietat i la depressió, l’ideació suïcida, les autolesions, els trastorns d’alimentació, l’abús de les tecnologies i el consum precoç de pornografia van assolir xifres rècord durant la pandèmia. En països llatinoamericans i el Carib també existeixen xifres similars a les citades per UNICEF.

El paper de l’escola

Les escoles són essencials perquè s’adquireixin coneixements i habilitats socioemocionals, com l’autoregulació, resiliència i pensament crític, perquè assenten les bases d’un futur saludable.

El Llibre Blanc de la Salut Mental Infant-Juvenil del Consell General de la Psicologia d’Espanya també assenyala la importància d’accions preventives des del context escolar.

És un marc excel·lent per promoure competències, prevenir dificultats i identificar precoçment els problemes. És una societat en miniatura on, a més a més de les activitats acadèmiques, es produeixen importants experiències socials en les relacions amb el professorat i entre companys.

Educar l’ànima i les relacions

A l’escola es continua donant molta importància als aspectes intel·lectuals clàssics (raonament abstracte, memòria) i al rendiment acadèmic. Però l’educació integral implica educar no només els caps, sinó també l’ànima i les relacions, per les següents raons:

  • El procés d’ensenyament-aprenentatge és en bona part interpersonal i es necessita un bon clima emocional i social per ensenyar i per aprendre.
  • L’aprenentatge implica processos cognitius, emocionals i socials.
  • La intel·ligència emocional és predictora del rendiment acadèmic i èxit escolar.
  • Les emocions estan involucrades en els aspectes cognitius (atenció, memòria, raonament, presa de decisions), en les conductes (el que faig i dic), en els vincles interpersonals (amb qui em relaciono), en la salut física (problemes psicosomàtics) i en la salut mental.
  • És una eina potent per la millora de la convivència i la prevenció de la violència.
  • Tot i això, les emocions i les relacions acostumen a estar fora del currículum intencional i sistemàtic.

Educació socioemocional en el currículum

L’educació socioemocional treballa competències socioemocionals i aborda continguts com: comunicació i diàleg, empatia, assertivitat, prosocialitat, gestió d’emocions pròpies i alienes (identificar, comprendre, expressar, regular), solució pacífica de conflictes, resiliència i enfrontament de situacions interpersonals complexes.

Utilitza una metodologia activa i participativa amb un conjunt de tècniques i estratègies conductuals, cognitives, de dinamització de grups i d’educació en valors, per facilitar la posada en pràctica, manteniment i generalització de les conductes que es treballen.

Ho fa amb sessions estructurals i periòdiques en l’aula de referència i també amb activitats transversals inserides en les diferents àrees del currículum i activitats escolars. A més a més, s’inclouen activitats de generalització i transferència per aplicar el que s’aprèn fora del context de l’aula.

Aquesta feina ha de ser planificada i sistemàtica amb objectius clars. Es tracta d’un entrenament rigorós i prolongat al llarg de l’escolaritat, en el qual s’ha d’implicar la comunitat educativa i les famílies. El resultat òptim és una escola acollidora, inclusiva, que fomenti el benestar i els vincles i relacions positives i satisfactòries entre alumnat, famílies i docents.

Els reptes

El sistema educatiu necessita canviar el seu paradigma perquè inclogui, a més a més de l’adquisició de coneixements, la promoció de competències i habilitats per la vida, el benestar, la salut mental i la resiliència.

Cal optimitzar les valuoses activitats i programes que es desenvolupen en els centres, tant en les matèries com en temes de tutoria, programes de convivència, acollida, igualtat, diversitat, esbarjos enriquidors, ets., incorporant transversalment estratègies i activitats socioemocionals.

I tot això, en col·laboració estreta amb les famílies mitjançant les tutories, xerrades, tallers i deures emocionals.

Alguns exemples

A Espanya, s’aprecia un interès creixent. Hi ha grups d’investigació universitària com el Laboratori d’Emocions (Universitat de Màlaga), el Laboratori d’Estudis sobre Convivència i Prevenció de la Violència (Universitat de Còrdova) o el Grup d’Investigació en orientació psicopedagògica (Universitat de Barcelona).

S’han desenvolupat diversos programes de prevenció i intervenció en temes d’intel·ligència emocional, habilitats socials, convivència i assetjament amb resultats estimulants i bona acollida pel professorat, com són: PEHIS, PAHS, INTEMO i CYBERPROGRAM 2.0.

Hi ha altres experiències com el Programa d’Educació Responsable de la Fundació Botín que treballen també aquests continguts. En ell participen països com Uruguai, Xile, Mèxic, Hondures, Nicaragua i El Salvador.

La formació del professorat: assignatura pendent

S’espera que el professorat directament implicat en aquestes activitats tingui un perfil socioemocional adequat, bona capacitat comunicativa, que gestioni bé les emocions i sigui competent en les conductes que ensenya.

Tot i això, la formació inicial d’aquests temes en les universitats acostuma a ser insuficient i inadequada (continua sent teòrica) per la qual cosa serà necessari emfatitzar la formació permanent. Si considerem que la docència és professió de risc d’estrès, burnout i ansietat, aquesta formació continuada en aptituds socioemocionals pot contribuir al benestar i la satisfacció del professorat.

El que fan les institucions

“Malgrat tot, els governs i les societats no estan destinant suficients recursos a promoure, protegir i cuidar la salut mental dels infants, adolescents i els seus cuidadors”. Informe sobre l’estat mundial de la infància 2021, UNICEF

Apuntem alguns aspectes a desenvolupar:

  1. Millorar la formació teòrica i pràctica del professorat i altres professionals educatius. Per exemple, des del Consell Escolar de l’Estat en coordinació amb les comunitats autònomes s’han realitzat recentment un webinar sobre educació emocional.
  1. Incentivar la innovació promovent experiències pràctiques i estimular la investigació afavorint l’acostament del món escolar i el món universitari. Existeixen interessants propostes en els centres que necessiten ser contrastades i rebre un suport científic.
  1. Incrementar els recursos personals especialitzats, equips psicopedagògics, orientadores, amb major presència de psicòlegs en els centres. La Comunitat de Madrid acaba d’anunciar la creació d’un equip multidisciplinari per prevenir i millorar l’atenció socioemocional en col·legis i instituts.
  1. Incorporar els temes socioemocionals en documents oficials i en la legislació, on s’aprecia la falta d’atenció a l’educació emocional.

La LOMLOE considera la “competència personal, social i d’aprendre a aprendre” una de les competències clau amb la qual hem de dotar als estudiants i futurs ciutadans. Per aconseguir-ho, l’educació socioemocional no pot quedar-se fora del currículum escolar un cop més.

Tant de bo, en el desenvolupament concret de la LOMLOE s’incorpori decididament com a potent estratègia de benestar, prevenció i promoció de la salut mental des de la infància.

(Aquest article ha estat publicat originalment a The Conversation. Pot llegir l'original aquí

The Conversation

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article