Preparades, previngudes, segures

La Generalitat inicia una campanya de sensibilització sobre la necessitat d’aplicar les mesures preventives per evitar els accidents laborals i millorar les xifres de sinistralitat a Catalunya


Amb el suport de  

L’objectiu de qualsevol societat en l’àmbit de sinistralitat laboral hauria de ser accidentalitat zero, però Catalunya pateix, encara, unes xifres de sinistralitat laboral elevades. La seguretat i la salut de les persones treballadores és molt valuosa i tothom –empreses, sindicats, persones treballadores, administració– ha d’assumir el seu compromís, responsabilitzar-se i fer els esforços possibles per lluitar contra aquesta xacra que l’any 2021 va costar la vida a 69 persones.

Amb aquest horitzó, el de l’accidentalitat zero, el Govern de la Generalitat, per mitjà del Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa una campanya sota el lema ‘Contra la sinistralitat laboral: preparats, previnguts, segurs / preparades, previngudes, segures’. Persegueix informar i sensibilitzar el conjunt de la societat i, especialment, les empreses i les persones treballadores de la necessitat d’aplicar les mesures preventives adequades per evitar els accidents, les malalties professionals i altres danys derivats del treball.

La campanya reflecteix un seguit de lesions, danys i malalties que es poden produir al lloc de treball si no s’apliquen les mesures preventives necessàries. Per exemple un obrer en cadira de rodes desprès d’una caiguda d’altura considerable – una de les principals causes d’accidents laborals greus i mortals al nostre país – un operari d’indústria càrnia amb un dit amputat, una cuinera amb el rostre cremat, un treballador d’oficina deprimit o un mosso de magatzem lesionat per sobrecàrrega física i els trastorns musculoesquelètics –el problema de salut més comú entre les persones treballadores– una treballadora d’indústria química intoxicada i un treballador d’oficina deprimit.

El Govern de la Generalitat ha volgut recalcar que aquests són només una mostra de diferents danys i sectors d’activitat i que cal conscienciar-se que tots els llocs de treball tenen riscos, ja siguin de seguretat, ergonòmics o psicosocials, i que aquests s’han d’avaluar i prevenir. Justament amb l’estrès i la depressió es volen mostrar malalties provocades pels riscos psicosocials que moltes vegades resten invisibilitzades i poc reconegudes com a accident laboral, tot i afectar moltes persones treballadores.

Cal que les persones treballadores siguin conscients dels riscos laborals que poden patir, però igual d’important és que les empreses han de recordar la seva responsabilitat legal davant la seguretat i salut laboral del seu personal. L’empresa ha de formar i informar les persones treballadores dels riscos als que estan exposades i de les mesures preventives adoptades, que poden ser principalment col·lectives, equips de protecció individual o la pròpia organització del treball – temps de treball, càrrega de treball – segons la llei de prevenció de riscos laborals. L’empresa també té la responsabilitat de controlar la salut de les persones treballadores a través de la vigilància de la salut específica en funció dels riscos als que estigui exposades. I, en cas de produir-se un accident de treball o una malaltia professional, l’organització preventiva de l’empresa ha de fer una investigació per identificar-ne les causes, de manera que es puguin implementar les mesures preventives i correctores adequades per tal que no es torni a produir.

Aquesta campanya informativa s’emmarca dins de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, que ha estat elaborada i pactada pel Govern amb les patronals i els sindicats més representatius del país. Un full de ruta conjunt que estableix nou objectius estratègics i quaranta objectius operatius – i un de transversal, la perspectiva de gènere –per estendre la cultura preventiva als centres de treball i a la societat en general, millorar qualitativament la seguretat i la prevenció de riscos laborals i reduir dràsticament la sinistralitat a la feina.

A la web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), es pot trobar informació i recursos sobre la prevenció de riscos laborals en qualsevol dels sectors professionals. L’ICSSL elabora documents i materials preventius i divulgatius, ofereix formació bàsica i especialitzada sobre seguretat i salut laboral, fa seguiment de les empreses amb major sinistralitat, i ofereix assessorament tècnic a organitzacions, personal tècnic, persones treballadores i persones delegades de prevenció.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article