El nombre d’infants amb necessitats de suport educatiu es duplica a les bressols municipals de Barcelona

L’Ajuntament destina prop de 18 milions d’euros a reforçar l’educació inclusiva


Les escoles bressol municipals de Barcelona tenen aquest curs més del doble d'infants amb necessitats de suport educatiu que el curs 2015-2016. Concretament, s'ha passat de 186 a 409, un increment del 120%. De fet, les escoles municipals acullen més del 90% del total d'infants escolaritzats amb necessitats específiques de suport educatiu (Nese), i aquests representen el 5% del total dels infants de les escoles bressol públiques. L'Ajuntament dedica prop de 18 milions d'euros a reforçar l'escola inclusiva i a millorar la detecció precoç d'aquests casos, siguin necessitats educatives especials o necessitats educatives de tipus social.

Hi ha dos tipus de necessitats específiques de suport educatiu. Les primeres són les necessitats educatives especials, com les discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, l’autisme, els trastorns greus de conducta, les malalties degeneratives greus i minoritàries o els infants amb trastorns d’aprenentatge i comunicació. Les segones són les necessitats educatives de tipus social, com els infants refugiats, en acolliment o amb mares en centres penitenciaris, o les situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides de risc per al desenvolupament de l’infant.

En total hi ha 448 infants amb Nese a les escoles bressol de zero a tres anys de Barcelona i, d’aquests, 409 —és a dir, el 91,3%— van a escoles bressol municipals. El curs 2015-2016 les escoles bressol municipals acollien 186 alumnes amb Nese, cosa que suposa un increment actual del 120%, i eren el 80% dels infants amb Nese de la ciutat. Aquests 409 infants representen el 5% del total d’infants de les escoles municipals.

Mateixa simptomatologia, diferent percepció

El 63% són nens i el 37% són nenes. En les necessitats socials, la proporció és força equilibrada, amb un 44% de nenes i un 56% de nens, però en les necessitats educatives especials els nens representen el 67,5%. Segons l’Ajuntament, aquest és un aspecte que cal tenir en compte si s’analitza l’educació inclusiva des de la perspectiva de gènere, ja que les nenes acostumen a tenir una simptomatologia més inhibida que costa més de detectar perquè acostuma a quedar més normalitzada. Els nens també mostren aquesta simptomatologia, però en el seu cas sí que s’interpreta com un aspecte que preocupa. La diferència és que, en el cas de les nenes, la mateixa simptomatologia es tendeix a entendre com una bona qualitat.

El 65% dels infants amb Nese presenten algun retard o trastorn en el seu desenvolupament, o sigui que tenen necessitats educatives especials, un 84% més que el 2015-2016. D’aquests, 124, tenen un trastorn generalitzat del comportament, el 30% del total. La resta tenen necessitats educatives de tipus social, bàsicament per la situació social desfavorida, un 243% més que fa set cursos, ja que han passat de 42 a 144.

Un total de 906 alumnes d’escoles bressol municipals, l’11%, reben un seguiment i recursos específics per a l’atenció precoç de possibles discapacitats o trastorns, cosa que suposa un 58% d’increment respecte al 2015. D’aquests, 702 són infants de nova detecció. Per al pas a segon cicle d’educació infantil, de quatre a cinc anys, del total d’infants que s’han acabat valorant amb necessitats educatives especials, 143, un 46% són detectats per les escoles bressol municipals, un 31% més que fa set anys.

Ampliació de la xarxa

L’Ajuntament recorda que s’ha ampliat la xarxa d’escoles bressol municipals, passant de 95 a 103, amb 605 noves places públiques. S’han incrementat de tres a un mínim de 4,5 les hores diàries de suport educatiu a cada grup. S’han incrementat un 164% les places reservades als infants amb Nese i hi ha almenys una plaça per cada grup. S’han augmentat un 320% les hores de formació en educació inclusiva als professionals de les escoles bressol, i un 650% els professionals que les reben, passant d’una a cinc les accions formatives per curs.

Al Centre d’Educació Especial Vil·la Joana per a infants amb dificultats de relació i comunicació s’ha passat de 60 a 120 les hores setmanals d’atenció de professionals especialistes en salut mental. Al centre Pont del Dragó s’han incorporat nous especialistes en fisioteràpia i logopèdia amb 45 hores setmanals, a més de les 30 hores de suport tècnic del banc de materials per a discapacitats motores. S’ha creat un nou servei especialitzat itinerant d’educació especial i infermeria per a infants amb greus discapacitats o necessitats d’atencions sanitàries, amb hores de mestre d’educació especial i auxiliar d’infermeria per tal de facilitar l’escola inclusiva de proximitat.

També s’ha reforçat l’equip d’educació inclusiva de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), que passa de dos a cinc professionals, hi ha una nova educadora social al departament d’educació infantil de l’IMEB i s’han incorporat cinc noves educadores socials als equips de deu escoles bressol municipals. Totes aquestes millores costen pop de 18 milions d’euros, un 48% més que el curs 2014-2015. D’aquests, cinc milions són específicament per millorar la qualitat en l’atenció educativa, amb més professionals especialistes i millor formació i suport. Els altres 13 milions són per a l’augment de recursos derivats de l’ampliació d’escoles i educadores.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article