Un programa interactiu ajudarà a aprendre a llegir als infants

La UOC crearà un programa personalitzat per contribuir al desenvolupament de la parla


L’aprenentatge de la lectura és una de les capacitats principals que aprenen els nens i nenes en edats primerenques, i és fonamental per al desenvolupament i l’èxit escolar i acadèmic. Amb tot, en alguns casos suposa un important repte i presenta diverses dificultats per a certs infants. És més, aquells que tenen bones habilitats lingüístiques orals aprenen a llegir millor que els que presenten dificultats.

En aquest context, un equip d’investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya crearà un programa interactiu i personalitzat, anomenat PICOFON, per contribuir al desenvolupament de la parla i el reconeixement gràfic de les paraules dels infants.

“L’objectiu principal de PICOFON és dissenyar, crear, avaluar i implementar un programa informàtic interactiu i personalitzat per millorar la consciència fonològica en infants de tres a set anys”, apunta Llorenç Andreu Barrachina, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, investigador del grup GRECIL, de l’eHealth Center de la UOC, i responsable principal del projecte.

Es considera consciència fonològica la capacitat i habilitat que permet als infants identificar, reconèixer, diferenciar i assimilar els sons i fonemes que constitueixen les paraules. És a dir, és una competència mitjançant la qual es poden reconèixer i analitzar les diferents unitats del llenguatge, com ara les síl·labes, les unitats intrasil·làbiques i els fonemes. Es tracta d’un aspecte fonamental a l’hora de transformar les paraules escrites en llengua parlada i, per tant, en la lectura i la comprensió lectora.

“El nivell de consciència fonològica en l’educació infantil és un predictor particularment important de la fluïdesa lectora que aconseguiran posteriorment en l’educació primària, i el desenvolupament d’aquesta capacitat des d’etapes molt inicials de l’educació infantil beneficia l’aprenentatge posterior de la lectura”, destaca l’investigador.

Noves tecnologies i personalització per al desenvolupament

D’aquesta manera, PICOFON inclourà novetats com la implementació de diferents tecnologies innovadores, l’ús d’intel·ligència artificial (IA) per personalitzar les activitats a cada usuari, i la integració d’un dispositiu de captació d’imatge. Amb tots aquests elements, es vol fomentar la interactivitat entre l’usuari i el programa mitjançant la integració dels moviments corporals i manuals amb activitats que contribueixin a millorar la consciència fonològica. Tot això, amb una anàlisi permanent de les funcionalitats del projecte per avaluar l’efectivitat del programa en matèria de consciència fonològica.

“Les novetats principals del projecte són el fet que integri la pràctica basada en l’evidència sobre la intervenció en la consciència fonològica amb el treball interactiu i la intel·ligència artificial per personalitzar l’aprenentatge”, destaca Andreu. L’investigador assenyala, a més, que la integració del moviment humà en una tasca d’aprenentatge cognitiu afavoreix l’aprenentatge a causa dels efectes cognitius i fisiològics que té. “Les activitats que combinen moviments corporals i activitats de llenguatge oral són un bon context per a l’aprenentatge dels infants, amb desenvolupaments tecnològics avançats que incorporen intel·ligència artificial per optimitzar-ne les funcionalitats”, afegeix l’expert.

Actualment, no hi ha dades precises sobre la prevalença de menors que presentin aquestes particularitats vinculades a les dificultats en la consciència fonològica. Amb tot, s’estima que els trastorns del llenguatge com la dislèxia afecten prop d’un 7% de la població. “És possible que els menors que pateixen aquest tipus de trastorns del llenguatge també presentin dificultats en consciència fonològica, i una intervenció primerenca en la consciència fonològica millora i potencia l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura”, apunta Andreu.

Eina complementària per a la formació i l’educació

Així, gràcies a l’aplicació de diferents tecnologies i metodologies, PICOFON permet la personalització de continguts i exercicis educatius a cada usuari perquè aprengui al seu ritme i amb les activitats més ajustades a les seves necessitats i característiques. D’aquesta manera, aquest projecte pot ser un complement més per a les tasques que porten a terme en l’àmbit escolar el professorat i altres professionals que intervenen en l’educació i la formació dels menors: mestres d’educació especial, logopedes, psicòlegs o pedagogs. “Volem que PICOFON tingui un gran impacte en l’àmbit de l’educació i la logopèdia i que el programa es consolidi com una eina fonamental per al treball de la consciència fonològica”, recalca Andreu.

Els resultats d’aquest treball es publicaran en revistes científiques i es presentaran en diversos congressos nacionals i internacionals sobre tecnologia educativa i sobre l’adquisició i les dificultats del llenguatge i la lectura. Igualment, també està previst un pla de difusió social del programa, la participació en les fires del sector educatiu i logopèdic, i la creació d’una pàgina web pròpia. “L’objectiu és mostrar totes les funcionalitats del programa PICOFON en els entorns i sectors en què té interès i aplicació”, conclou Andreu.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article